Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/57/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 - w sprawie powołania osoby do pełnienia obowiązków członka Komisji nostryfikacyjnej w ramach kierunku Fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/56/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. cudzoziemców i Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji cudzoziemców na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/55/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie Cennika opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 15 września 2024 r. ' Zarządzenie Rektora AWFiS/54/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny projektów finansowanych ze środków Programu regionalna inicjatywa doskonałości 2024-2027 w naukach o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/53/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie finansowania zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących do pracy przy komputerze dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/52/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego zarządzeniem Rektora AWFiS nr 39/2019 r. z dnia 16 września 2019 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/51/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 - w sprawie wzorów wniosków o finansowanie ze środków Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2024-2027 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/50/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany składu Komisji Antymobbingowej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/49/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 - w sprawie Regulaminu korzystania z konta w usłudze Office 365 przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/48/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 - w sprawie śródsemestralnej oceny wybranych kompetencji nauczyciela akademickiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/47/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 - w sprawie cennika obiektów sportowych i sal dydaktycznych ujmowanych w kalkulacji studiów podyplomowych lub innych form kształcenia organizowanych przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku od roku akademickiego 2024/2025 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/46/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 - w sprawie Regulaminu finansowania zadań uwzględnionych w programie regionalna inicjatywa doskonałości 2024-2027 w naukach o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/45/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 - w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów wynikających z Regulaminu Pracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/44/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 - w sprawie Cennika opłat oraz zasad pobytu w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Raduniu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/43/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 - w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/42/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 - w sprawie Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/41/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AWFiS nr 17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/40/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 - w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz przewodów doktorskich w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/39/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 - w sprawie wzoru skierowania na badania profilaktyczne dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/38/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 - w sprawie finansowania zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/37/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 - w sprawie określenia terminów rejestracji kandydatów i szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2024/2025