Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 41/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 40/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać to świadectwoUchwała nr 39/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać to świadectwoUchwała nr 38/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z odpisami oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów II stopnia wraz z odpisami Uchwała nr 37/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z odpisami oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z odpisamiUchwała nr 36/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021Uchwała nr 35/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2019/2020Uchwała nr 34/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku”Uchwała nr 33/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za 2018 rok i zamknięcia tego programuUchwała nr 32/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rokUchwała nr 31/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za rok 2018Uchwała nr 30/2019 Senatu AWFiS z dnia 19 czerwca 2019 - w sprawie nieumieszczania w porządku obrad spraw objętych projektem porządku obradUchwała nr 29/2019 Senatu AWFiS z dnia 18 czerwca 2019 - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków pierwszej Rady AkademiiUchwała nr 28/2019 Senatu AWFiS z dnia 18 czerwca 2019 - w sprawie powołania przewodniczącego pierwszej Rady AkademiiUchwała nr 27/2019 Senatu AWFiS z dnia 18 czerwca 2019 - w sprawie powołania pierwszej Rady Akademii