Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/75/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/74/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/73/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - wysokości wynagrodzenia dla recenzentów w postępowaniu nostryfikacyjnym stopni naukowych nadanych za granicą w AWFiS ' Zarządzenie Rektora AWFiS/72/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 - w sprawie określenia wartości projektów badawczych, rozwojowych i dydaktycznych uprawniających nauczycieli akademickich do ubiegania się o obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/71/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 - w sprawie staży naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/70/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Koordynacyjnej ds. Studenckich Kół Naukowych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/69/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 104/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Cenników najmu wewnętrznych obiektów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/68/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia wzoru „Umowy o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych” w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/67/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 - w sprawie Instrukcji pobierania, zdawania i przechowywania kluczy do pomieszczeń w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/66/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie Zasad postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/65/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 - w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej Uczelni ' Zarządzenie Rektora AWFiS/64/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego zarządzeniem Rektora AWFiS nr 39/2019 r. z dnia 16 września 2019 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/63/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 61/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS oraz trybu pracy pracowników AWFiS niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/62/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 61/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS oraz trybu pracy pracowników AWFiS niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego