Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/90/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem bufetu w budynku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, położonego w Gdańsku-Oliwe przy ul. Kazimierza Górskiego 1 na prowadzenie usług gastronomicznych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/91/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie powołania kierownika Zakładu Dietetyki Sportowej na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/92/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w kadencji 2020-2024 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/93/2020 z dnia 02 września 2020 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/94/2020 z dnia 08 września 2020 - w sprawie Cennika wynajmu zewnętrznych obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/95/2020 z dnia 11 września 2020 - w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/96/2020 z dnia 11 września 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 55/2020 z dnia 29 maja 2020 r. ' Zarządzenie Rektora AWFiS/97/2020 z dnia 11 września 2020 - w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku wykrycia objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenia zarażeniem (Instrukcja COVID-19) ' Zarządzenie Rektora AWFiS/98/2020 z dnia 11 września 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w kadencji 2020-2024 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/99/2020 z dnia 11 września 2020 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Nauki ' Zarządzenie Rektora AWFiS/100/2020 z dnia 14 września 2020 - w sprawie powołania rady bibliotecznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/101/2020 z dnia 16 września 2020 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. promocji Uczelni