Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 98/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej pt.: „Charakterystyka nerwowo-mięśniowa wyskoku i lądowania u gimnastyków na wybranych etapach szkolenia sportowego” i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Rafała Grada, promotor dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS.Uchwała nr 104/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej Akademii dr. hab. Wiesława Ziółkowskiego, prof. AWFiSUchwała nr 103/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie zmiany „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 68 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 25 września 2019 r.Uchwała nr 102/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie zmiany uchwały nr 69 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty, sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej z dnia 25 września 2019 r.Uchwała nr 101/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 100/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie ustalenia zakresu egzaminów doktorskich i składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Mirosława Bierkusa pt: „Wpływ treningu wytrzymałościowego Nordic Walking na wybrane cechy somatyczne, wydolność i dobrostan psychofizyczny kobiet i mężczyzn”Uchwała nr 99/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie zmiany uchwały nr 6 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich i składu komisji egzaminacyjnych o w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Tomaczkowskiego pt.: „Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI”Uchwała nr 97/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie powołania Komisji do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Grada pt.: „Charakterystyka nerwowo-mięśniowa wyskoku i lądowania u gimnastyków na wybranych etapach szkolenia sportowego”Uchwała nr 96/2019 Senatu AWFiS z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS dr. hab. Roberta Olka, prof. AWFiS