Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/116/2021 z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej nr 4 do przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim dla kierunku: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Diagnostyka Sportowa oraz Terapia Zajęciowa, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/115/2021 z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 80/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych oraz Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/114/2021 z dnia 28 lipca 2021 - w sprawie rekrutacji dodatkowej na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim ' Zarządzenie Rektora AWFiS/113/2021 z dnia 28 lipca 2021 - w sprawie zmiany terminu rekrutacji na studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/112/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 48/2020 z dnia 21 maja 2020 r. ' Zarządzenie Rektora AWFiS/111/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie powołania kierowników Katedr, Zakładów i Pracowni na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/110/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych Dietetyka w sporcie i rekreacji ' Zarządzenie Rektora AWFiS/109/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych Trener mentalny w sporcie ' Zarządzenie Rektora AWFiS/108/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne ' Zarządzenie Rektora AWFiS/107/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Dietetyka w sporcie i rekreacji ' Zarządzenie Rektora AWFiS/106/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Trener mentalny w sporcie ' Zarządzenie Rektora AWFiS/105/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne ' Zarządzenie Rektora AWFiS/104/2021 z dnia 23 lipca 2021 - w sprawie obniżenia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2021/2022 progu punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia prowadzone w języku polskim na kierunku fizjoterapia (stacjonarne jednolite studia magisterskie) w związku z niewypełnieniem określonego uchwałą Senatu AWFiS limitu przyjęć ' Zarządzenie Rektora AWFiS/103/2021 z dnia 23 lipca 2021 - w sprawie wdrożenia „Pakietu Psychologicznego” w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/102/2021 z dnia 16 lipca 2021 - w sprawie wytycznych do planowania obciążeń dydaktycznych na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów na poszczególnych kierunkach studiów i cyklach kształcenia w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/101/2021 z dnia 15 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/100/2021 z dnia 15 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/99/2021 z dnia 14 lipca 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku Pedagogika leczniczo-terapeutyczna z terapią psychoruchową ' Zarządzenie Rektora AWFiS/98/2021 z dnia 14 lipca 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku Trener personalny ' Zarządzenie Rektora AWFiS/97/2021 z dnia 14 lipca 2021 - w sprawie terminu wypłaty oraz wysokości stawki dodatku rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/96/2021 z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 48/2020 z dnia 21 maja 2020 r. ' Zarządzenie Rektora AWFiS/95/2021 z dnia 06 lipca 2021 - w sprawie zmiany terminu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/94/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/93/2021 z dnia 01 lipca 2021 - w sprawie Zasad wymiarowania i sposobu wypełniania dyplomów ukończenia studiów, ich odpisów oraz duplikatów dyplomów wydawanych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku