Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 109/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nawiązania współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w WałczuUchwała nr 108/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie przedstawienia kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów spośród nauczycieli akademickichUchwała nr 107/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie przedstawienia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów spośród nauczycieli akademickichUchwała nr 106/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie przedstawienia kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów spośród nauczycieli akademickichUchwała nr 105/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie przedstawienia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów spośród nauczycieli akademickichUchwała nr 104/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024Uchwała nr 103/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 102/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie zmiany opisu efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia – profil praktycznyUchwała nr 101/2020 Uchwały AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie zmiany Uchwały nr 57 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do zapisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaUchwała nr 100/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie uchylenia uchwały nr 92 Senatu AWFiS z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie dostosowania programu i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia – profil praktyczny do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego oraz do Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r.Uchwała nr 99/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji dodatkowej na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021Uchwała nr 98/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie zmiany Uchwały nr 45 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu habilitacyjnego Uchwała nr 97/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie zmiany Uchwały nr 44 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktorskiegoUchwała nr 96/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w GdańskuUchwała nr 95/2020 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 - w sprawie nieumieszczania w porządku obrad spraw objętych projektem porządku obrad