Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 26/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu NominacyjnegoUchwała nr 25/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie powołania Komitetu NominacyjnegoUchwała nr 24/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie zmiany uchwały nr 14 Senatu AWFiS z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotyczącej dostosowania uchwały nr 17 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)Uchwała nr 23/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady AkademiiUchwała nr 22/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 21/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki 2019/2020Uchwała nr 20/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia dla cyklu kształcenia 2019-2024Uchwała nr 19/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS na rok akademicki 2019/2020Uchwała nr 18/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego AWFiS na rok 2018Uchwała nr 17/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie nieumieszczania w porządku obrad spraw objętych projektem porządku obrad