Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/85/2020 z dnia 31 lipca 2020 - w sprawie ustalenia terminów ogłoszenia list kandydatów na studia w AWFiS w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021 oraz terminów i sposobu składania dokumentów do Komisji Rekrutacyjnych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/84/2020 z dnia 31 lipca 2020 - w sprawie Regulaminu korzystania z komputerów służbowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/83/2020 z dnia 31 lipca 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/82/2020 z dnia 29 lipca 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 81/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania kierowników Katedr, Zakładów i Pracowni na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/81/2020 z dnia 23 lipca 2020 - w sprawie powołania kierowników Katedr, Zakładów i Pracowni na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/80/2020 z dnia 23 lipca 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 48/2020 z dnia 21 maja 2020 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/79/2020 z dnia 22 lipca 2020 - w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz wykazu zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń i seminariów na poszczególnych kierunkach ' Zarządzenie Rektora AWFiS/78/2020 z dnia 22 lipca 2020 - w sprawie powołania Koordynatora ds. laboratoriów naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/77/2020 z dnia 22 lipca 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 58/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2020/2021 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/76/2020 z dnia 22 lipca 2020 - w sprawie powołania kierownika Katedry Wychowania Fizycznego i Nauk Społecznych na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/75/2020 z dnia 22 lipca 2020 - w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/74/2020 z dnia 22 lipca 2020 - w sprawie zastosowania nowych nazw stanowisk oraz funkcji w obowiązujących wewnętrznych aktach normatywnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/73/2020 z dnia 21 lipca 2020 - w sprawie wprowadzenia wzoru „Umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów cudzoziemców studiujących na studiach stacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" ' Zarządzenie Rektora AWFiS/72/2020 z dnia 21 lipca 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/71/2020 z dnia 21 lipca 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 36/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/70/2020 z dnia 21 lipca 2020 - w sprawie Regulaminu korzystania z usługi Microsoft Office 365 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/69/2020 z dnia 13 lipca 2020 - w sprawie zmiany Procedury weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/68/2020 z dnia 13 lipca 2020 - w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/67/2020 z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AWFiS nr 2/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. ' Zarządzenie Rektora AWFiS/66/2020 z dnia 08 lipca 2020 - w sprawie określenia poziomu biegłości językowej dla zajęć prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/65/2020 z dnia 03 lipca 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/64/2020 z dnia 03 lipca 2020 - w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowana Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem AWFiS