Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/146/2020 z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie dni wolnych od pracy ' Zarządzenie Rektora AWFiS/145/2020 z dnia 24 listopada 2020 - w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/144/2020 z dnia 23 listopada 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 95/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/143/2020 z dnia 23 listopada 2020 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 123/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku kształcenia w formie zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/142/2020 z dnia 19 listopada 2020 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. praktyk zawodowych na kierunku Sport (studia obcojęzyczne) ' Zarządzenie Rektora AWFiS/141/2020 z dnia 18 listopada 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/140/2020 z dnia 18 listopada 2020 - w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/139/2020 z dnia 17 listopada 2020 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji opiniującej wnioski o awans na stanowisko profesora dydaktycznego AWFiS ' Zarządzenie Rektora AWFiS/138/2020 z dnia 13 listopada 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 127/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia tymczasowych zasad świadczenia pracy przez pracowników AWFiS w trakcie pandemii COVID-19 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/137/2020 z dnia 10 listopada 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w kadencji 2020-2024 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/136/2020 z dnia 09 listopada 2020 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/135/2020 z dnia 05 listopada 2020 - w sprawie Zasad sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz szkoły doktorskiej uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o częściowe umorzenie kredytu studenckiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/134/2020 z dnia 05 listopada 2020 - w sprawie ogłoszenia wzoru sprawozdania z wydatkowania środków z subwencji indywidualnej pracownika, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/133/2020 z dnia 05 listopada 2020 - w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/132/2020 z dnia 05 listopada 2020 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne dla nauczycieli oraz powołania kierownika studiów podyplomowych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/131/2020 z dnia 04 listopada 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 48/2020 z dnia 21 maja 2020 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/130/2020 z dnia 04 listopada 2020 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 1/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o utworzenie studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/129/2020 z dnia 04 listopada 2020 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 10/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ' Zarządzenie Rektora AWFiS/128/2020 z dnia 03 listopada 2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 113/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/127/2020 z dnia 03 listopada 2020 - w sprawie określenia tymczasowych zasad świadczenia pracy przez pracowników AWFiS w trakcie pandemii COVID-19