Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 73/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr 111 Senatu AWFiS z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024Uchwała nr 72/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się, ustalenia programu i harmonogramu studiów podyplomowych Start for Ph.D. in Sport & Fitness Science prowadzonych w języku angielskimUchwała nr 71/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Mentoring, tutoring, coaching w edukacji i terapiiUchwała nr 70/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji oraz warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać to świadectwoUchwała nr 69/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr 54 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysoweUchwała nr 68/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr 53 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem publicznymUchwała nr 67/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr 55 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo wodneUchwała nr 66/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjmowania na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 w wyniku potwierdzania efektów uczenia sięUchwała nr 65/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie zaopiniowania zmiany Zasad dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uchwała nr 64/2022 Senatu AWFiS z dnia 29 września 2022 - w sprawie nadania Andrzejowi Kraśnickiemu tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku