Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 52/2020 Senatu AWFiS z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany w składzie Zespołu powołanego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Miłoszowi Czubie Uchwała nr 51/2020 Senatu AWFiS z dnia 30 kwietnia 2020 - w sprawie uchylenia Uchwały nr 24 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu powołanego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Miłoszowi Czubie Uchwała nr 50/2020 Senatu AWFiS z dnia 27 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uchwała nr 49/2020 Senatu AWFiS z dnia 27 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz wyboru zastępcy przewodniczącegoUchwała nr 48/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. Uchwała nr 47/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne Uchwała nr 46/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne Uchwała nr 45/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku sport Uchwała nr 44/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku sport Uchwała nr 43/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja Uchwała nr 42/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja Uchwała nr 41/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku terapia zajęciowaUchwała nr 40/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku terapia zajęciowa Uchwała nr 39/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia Uchwała nr 38/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktycznyUchwała nr 37/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie dostosowania programu i harmonogramu realizacji programu studiów dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktyczny do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznegoUchwała nr 36/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczneUchwała nr 35/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczneUchwała nr 34/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku sportUchwała nr 33/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku sportUchwała nr 32/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacjaUchwała nr 31/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacjaUchwała nr 30/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku terapia zajęciowaUchwała nr 29/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie przyjęcia opisu efektów uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku terapia zajęciowaUchwała nr 28/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie dostosowania efektów uczenia się dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktyczny do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznegoUchwała nr 27/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr 36 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021Uchwała nr 26/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany uchwały nr 52 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku do dyscyplin naukowychUchwała nr 25/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie wytycznych w zakresie opracowania programów studiów dla określonego kierunku, profilu i formy studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskichUchwała nr 24/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany w składzie Zespołu powołanego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Miłoszowi Czubie Uchwała nr 23/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz wyboru zastępcy przewodniczącegoUchwała nr 22/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Alicji Kruszyńskiej na dyrektora Biblioteki Głównej AWFiSUchwała nr 21/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury prof. dr. hab. Pawła Cięszczyka na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016-2020Uchwała nr 20/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS dr. hab. Waldemara Moski, prof. AWFiSUchwała nr 19/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich prof. dr. hab. Jędrzeja AntosiewiczaUchwała nr 18/2020 Senatu AWFiS z dnia 03 kwietnia 2020 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021