Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 73/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne do zapisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaUchwała nr 72/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku sport do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 71/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku sport do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 70/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie zmiany Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. Uchwała nr 69/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty, sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej Uchwała nr 68/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 67/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie zmiany Uchwały nr 53 Senatu AWFiS z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji WyborczejUchwała nr 66/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru zaświadczenia o ukończeniu innej formy kształceniaUchwała nr 65/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentówUchwała nr 64/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Start for Ph.D. in Sport & Fitness Sciences” prowadzonych w języku angielskim oraz przyjęcia opisu efektów uczenia się i programu tych studiów podyplomowychUchwała nr 63/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie zaopiniowania przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku programów i planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne profil praktyczny obowiązujących w cyklu kształcenia 2019-2022 w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych”Uchwała nr 62/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu studiów dla studiów I stopnia na kierunku terapia zajęciowa do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 61/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 60/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 59/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 58/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 57/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do zapisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaUchwała nr 56/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania programu i planu studiów dla studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do zapisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaUchwała nr 55/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 54/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania efektów uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUchwała nr 53/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie dostosowania efektów uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne do zapisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaUchwała nr 52/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku do dyscyplin naukowychUchwała nr 51/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uchwała nr 50/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 49/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie sprostowania w protokole z posiedzenia Senatu AWFiS w dniu 27.03.2019 r.Uchwała nr 48/2019 Senatu AWFiS z dnia 25 września 2019 - w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad