Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/123/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 117/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/122/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie zwolnienia pracowników administracyjno-biurowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z obowiązku odbywania okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ' Zarządzenie Rektora AWFiS/121/2023 z dnia 22 listopada 2023 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę na okres 30 lat kompleksu niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 16 177 m2 położnych w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kazimierza Górskiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/120/2023 z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie powołania Rad Programowych ds. Jakości i Programów Studiów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/119/2023 z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/118/2023 z dnia 13 listopada 2023 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Promocji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/117/2023 z dnia 10 listopada 2023 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/116/2023 z dnia 10 listopada 2023 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/115/2023 z dnia 08 listopada 2023 - w sprawie odwołania oraz powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w kadencji 2020-2024 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/114/2023 z dnia 08 listopada 2023 - w sprawie Regulaminu nagród Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub organizacyjne dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/113/2023 z dnia 08 listopada 2023 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Sportu Akademickiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/112/2023 z dnia 07 listopada 2023 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/111/2023 z dnia 07 listopada 2023 - w sprawie Regulaminu Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/110/2023 z dnia 06 listopada 2023 - w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Bursztynowego i Diamentowego Lauru Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ogłoszenia tekstu ujednoliconego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/109/2023 z dnia 06 listopada 2023 - w sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego ds. najmu powierzchni sal sportowych nr 1 i 2 wraz z szatniami i sanitariatami