Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/40/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 - w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku sprawność fizyczna w siłach specjalnych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/39/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 - w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Wychowana Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2020 r. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem AWFiS ' Zarządzenie Rektora AWFiS/38/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 42/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury Antymobbingowej” w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/37/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie wyznaczenia pracownika administracyjnego do dokonywania oceny formalnej wniosków o nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą albo wniosków o potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie ' Zarządzenie Rektora AWFiS/36/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie powołania Komisji nostryfikacyjnej w ramach kierunku Wychowanie Fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/35/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 - w sprawie określenia terminów rejestracji kandydatów i szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/34/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 - w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych na kierowanie i obsługę administracyjno-techniczną studiów podyplomowych i innych form kształcenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/33/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku sprawność fizyczna w siłach specjalnych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/32/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 - w sprawie cennika opłat oraz zasad pobytu w Ośrodku Sportowo – Szkoleniowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Raduniu