Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 50/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 49/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie podjęcia decyzji o przyjęciu przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku darowizny w postaci nieodpłatnej służebności gruntowejUchwała nr 48/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku do dyscyplin naukowychUchwała nr 47/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku terapia zajęciowa w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 46/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku sport w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 45/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku sport w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 44/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 43/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 42/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 41/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 40/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 39/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacjaUchwała nr 38/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 37/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapiaUchwała nr 36/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie wytycznych w zakresie opracowania programów studiów Uchwała nr 35/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 34/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 33/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały nr 102 Senatu AWFiS z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany opisu efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia – profil praktycznyUchwała nr 32/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały nr 39 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia – profil praktycznyUchwała nr 31/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały nr 38 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktycznyUchwała nr 30/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały nr 37 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dostosowania programu i harmonogramu realizacji programu studiów dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktyczny do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznegoUchwała nr 29/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały nr 28 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dostosowania efektów uczenia się dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktyczny do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznegoUchwała nr 28/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie limitu przyjęć kandydatów w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022Uchwała nr 27/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 84 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022Uchwała nr 26/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 25/2021 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany Uchwały nr 89 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w latach 2020-2026 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Strategii