Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Udostępnienie informacji publicznej – ponowne wykorzystanie

Informacja publiczna podlegająca udostępnieniu na stronie podmiotowej BIP może być ponownie wykorzystana na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.2016 poz. 352).

Osoby lub podmioty, które na podstawie powyższych przepisów ponownie wykorzystywać będą informację sektora publicznego pozyskaną z zasobów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku zobowiązane są do:

  • zamieszczenia w publikacji informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku,
  • zamieszczenia w publikacji informacji o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystania, która nie została udostępniona na stronach BIP Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wnioskodawca składa wniosek zgodnie z załączonym wzorem.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14  dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu o tym Wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej do jej ponownego wykorzystania, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, informując jednocześnie, że nieusunięcie ich w terminie 7  dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wystąpienia konieczności poboru opłaty, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, do Wnioskodawcy zostaje wysłane powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej. Wysokość opłat określa obowiązujące w tym zakresie Zarządzenie Rektora.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej do jej ponownego wykorzystania, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, informując jednocześnie, że nieusunięcie ich w terminie 7  dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11154
Podmiot udostępniający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Nazwa dokumentu: Ponowne wykorzystywanie
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Sobolewska
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Sobolewska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2019
Data udostępnienia informacji: 19.02.2019 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2019 09:28:47
Rejestr zmian