Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/114/2022 z dnia 28 października 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 99/2022 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Regulaminu przygotowywania, obiegu i rejestrów umów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/113/2022 z dnia 28 października 2022 - w sprawie powołania Rad Programowych ds. Jakości i Programów Studiów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/112/2022 z dnia 24 października 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 75/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/111/2022 z dnia 18 października 2022 - w sprawie Zasad uznawalności dokumentów poświadczających znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/110/2022 z dnia 17 października 2022 - w sprawie powołania Komisji nostryfikacyjnej w ramach kierunku Fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/109/2022 z dnia 17 października 2022 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/107/2022 z dnia 12 października 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 120/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/106/2022 z dnia 12 października 2022 - w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych Dietetyka w sporcie i rekreacji ' Zarządzenie Rektora AWFiS/105/2022 z dnia 12 października 2022 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Mentoring, tutoring, coaching w edukacji i terapii oraz powołania kierownika studiów podyplomowych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/104/2022 z dnia 11 października 2022 - w sprawie wzoru Kalkulacji kosztów, przychodów i wydatków z tytułu kształcenia w ramach studiów podyplomowych i innych form kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/103/2022 z dnia 11 października 2022 - w sprawie stawek dodatku szkoleniowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/102/2022 z dnia 11 października 2022 - w sprawie stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami nie będącymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/101/2022 z dnia 07 października 2022 - w sprawie odwołania oraz powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w kadencji 2020-2024 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/100/2022 z dnia 07 października 2022 - w sprawie upoważnienia pracowników AWFiS do dokonywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku zakupu towarów i usług ' Zarządzenie Rektora AWFiS/99/2022 z dnia 07 października 2022 - w sprawie Regulaminu przygotowywania, obiegu i rejestrów umów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/98/2022 z dnia 07 października 2022 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/97/2022 z dnia 03 października 2022 - w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku