Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 73/2020 Senatu AWFiS z dnia 29 maja 2020 - w sprawie zmiany uchwały nr 36 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 Uchwała nr 72/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie uchwalenia Regulaminu głosowań Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za pomocą środków komunikacji elektronicznejUchwała nr 71/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załączników nr 1, 2 i 5 do Uchwały nr 47 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne Uchwała nr 70/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 46 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne Uchwała nr 69/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 45 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku sport Uchwała nr 68/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 44 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku sport Uchwała nr 67/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 43 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja Uchwała nr 66/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 42 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja Uchwała nr 65/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 41 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku terapia zajęciowa Uchwała nr 64/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 40 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku terapia zajęciowa Uchwała nr 63/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załączników nr 1 i 3 do uchwały nr 39 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapiaUchwała nr 62/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 38 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktycznyUchwała nr 61/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 37 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dostosowania programu i harmonogramu realizacji programu studiów dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktyczny do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznegoUchwała nr 60/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 59/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 58/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 57/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie zaopiniowania Zasad dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uchwała nr 56/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie przyjęcia darowiznyUchwała nr 55/2020 Senatu AWFIS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej Akademii dr. hab. Petra StastnegoUchwała nr 54/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej Akademii prof. dr. hab. Pawła CięszczykaUchwała nr 53/2020 Senatu AWFiS z dnia 22 maja 2020 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS mgr Marty Wójcik-Szot