Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/61/2021 z dnia 26 marca 2021 - w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS oraz trybu pracy pracowników AWFiS niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/60/2021 z dnia 25 marca 2021 - w sprawie wprowadzenia wzoru „Umowy dostawy odczynników” w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/59/2021 z dnia 23 marca 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 6/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości finansowej AWFiS w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/58/2021 z dnia 23 marca 2021 - w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach Programu Erasmus+” i „Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS w ramach Programu Erasmus+” ' Zarządzenie Rektora AWFiS/57/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/56/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie określenia terminów rejestracji kandydatów i szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/55/2021 z dnia 19 marca 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 44/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/54/2021 z dnia 18 marca 2021 - w sprawie dni wolnych od pracy ' Zarządzenie Rektora AWFiS/53/2021 z dnia 18 marca 2021 - w sprawie powołania kierownika Laboratorium Psychologii Sportu i treningu Mentalnego – Centrum Szkoleniowe AWFiS ' Zarządzenie Rektora AWFiS/52/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/51/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w kadencji 2020-2024 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/50/2021 z dnia 17 marca 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 107/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Rady Programowej ds. Jakości i Programów Studiów dla kierunku: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/49/2021 z dnia 15 marca 2021 - w sprawie Regulaminu działalności Studenckich Kół Naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz utworzenia rejestru „Studenckich Kół Naukowych działających w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” ' Zarządzenie Rektora AWFiS/48/2021 z dnia 11 marca 2021 - w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/47/2021 z dnia 11 marca 2021 - w sprawie utworzenia studiów na kierunku diagnostyka sportowa pierwszego stopnia o profilu praktycznym ' Zarządzenie Rektora AWFiS/46/2021 z dnia 11 marca 2021 - w sprawie utworzenia studiów na kierunku kosmetologia pierwszego stopnia o profilu praktycznym ' Zarządzenie Rektora AWFiS/45/2021 z dnia 11 marca 2021 - w sprawie utworzenia studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym ' Zarządzenie Rektora AWFiS/44/2021 z dnia 09 marca 2021 - w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/43/2021 z dnia 09 marca 2021 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej części nieruchomości o pow. 3907 m2, położonej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przy ul. Józefa Czyżewskiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/42/2021 z dnia 09 marca 2021 - w sprawie Cenników usług Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/41/2021 z dnia 05 marca 2021 - w sprawie powołania Rady Seniorów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/40/2021 z dnia 03 marca 2021 - w sprawie Rektorskiej Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/39/2021 z dnia 03 marca 2021 - w sprawie prowadzenia badania jakości odbytych praktyk przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/38/2021 z dnia 03 marca 2021 - w sprawie prowadzenia badania opinii cudzoziemców studiujących w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/37/2021 z dnia 03 marca 2021 - w sprawie prowadzenia badania kompetencji studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/36/2021 z dnia 02 marca 2021 - w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Wychowanie Fizyczne i kierunku Sport ' Zarządzenie Rektora AWFiS/35/2021 z dnia 02 marca 2021 - w sprawie obowiązków kierowników katedr, zakładów, pracowni i studium w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/34/2021 z dnia 01 marca 2021 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. wdrożenia Wirtualnej Uczelni ' Zarządzenie Rektora AWFiS/33/2021 z dnia 01 marca 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne