Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/152/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/151/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie Zasad organizacji konferencji naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/150/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Promocji Studiów Podyplomowych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/149/2021 z dnia 28 października 2021 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Studiów Podyplomowych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/148/2021 z dnia 26 października 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 99/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Nauki ' Zarządzenie Rektora AWFiS/147/2021 z dnia 20 października 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Akademii w czasie epidemii ' Zarządzenie Rektora AWFiS/146/2021 z dnia 18 października 2021 - w sprawie powołania Koordynatora Centrum Laboratoryjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/145/2021 z dnia 13 października 2021 - w sprawie zapewnienia prawidłowego toku czynności związanych z prowadzoną przez Kanclerza inwentaryzacją mienia w Akademii ' Zarządzenie Rektora AWFiS/144/2021 z dnia 13 października 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 126/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. praktyk zawodowych i organizacji obozów oraz ogłoszenia tekstu jednolitego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/143/2021 z dnia 13 października 2021 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. turystyki ' Zarządzenie Rektora AWFiS/142/2021 z dnia 12 października 2021 - w sprawie odwołania i powołania kierowników Zakładów na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/141/2021 z dnia 11 października 2021 - w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/140/2021 z dnia 11 października 2021 - w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wraz z dokumentacją towarzyszącą ' Zarządzenie Rektora AWFiS/139/2021 z dnia 08 października 2021 - w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/138/2021 z dnia 07 października 2021 - w sprawie powołania Rad Programowych ds. Jakości i Programów Studiów dla kierunku: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa, diagnostyka sportowa, kosmetologia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/137/2021 z dnia 06 października 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku trener personalny i fitness ' Zarządzenie Rektora AWFiS/136/2021 z dnia 06 października 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku aktywność fizyczna i terapia środowiskowa ' Zarządzenie Rektora AWFiS/135/2021 z dnia 06 października 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka w sporcie i rekreacji ' Zarządzenie Rektora AWFiS/134/2021 z dnia 06 października 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i hotelarstwo ' Zarządzenie Rektora AWFiS/133/2021 z dnia 01 października 2021 - w sprawie określenia kompetencji osób powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, w tym kompetencji do rozstrzygania indywidualnych sprawach studentów na zasadach określonych w Regulaminie Studiów, oraz określenia właściwości poszczególnych jednostek organizacyjnych do przyjmowania odwołań ' Zarządzenie Rektora AWFiS/132/2021 z dnia 01 października 2021 - w sprawie odwołania oraz powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w kadencji 2020-2024 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/131/2021 z dnia 01 października 2021 - w sprawie Regulaminu organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku