Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/23/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wraz z dokumentacją towarzyszącą ' Zarządzenie Rektora AWFiS/22/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 43/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu odbywania podróży służbowych i wyjazdów kierowanych oraz używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/21/2023 z dnia 24 lutego 2023 - w sprawie zmiany terminów rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/20/2023 z dnia 21 lutego 2023 - w sprawie Regulaminu Mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/19/2023 z dnia 21 lutego 2023 - w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja ' Zarządzenie Rektora AWFiS/18/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/17/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie Cenników opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/16/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie Cennika opłat za korzystanie z Hali Gimnastycznej Leszka Blanika -Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/15/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie Cennika opłat za korzystanie z Obiektów nr 2 Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/14/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie Cenników opłat za korzystanie z Obiektów nr 1 Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/13/2023 z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie powołania Rad Programowych ds. Jakości i Programów Studiów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/12/2023 z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie powołania stałej Komisji ds. Różnic Inwentaryzacyjnych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/11/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie zasad finansowania udziału pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w konferencjach naukowych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/10/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 31 lipca 2013 r. ' Zarządzenie Rektora AWFiS/9/2023 z dnia 03 lutego 2023 - w sprawie powołania opiekunów merytorycznych ds. studenckich praktyk zawodowych oraz określenia zakresu ich obowiązków ' Zarządzenie Rektora AWFiS/8/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie Cenników usług Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/7/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie wprowadzenia wzorów Kart obiegowych studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku