Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/138/2023 z dnia 22 grudnia 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2021 Rektora AWFiS z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przydziału i oceny wydatkowania środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/137/2023 z dnia 22 grudnia 2023 - w sprawie powołania Uczelnianego Pełnomocnika ds. otwartego dostępu, zarządzania własnością intelektualną i ochrony praw autorskich ' Zarządzenie Rektora AWFiS/136/2023 z dnia 22 grudnia 2023 - w sprawie określenia miejsc, w których znajdują się książki wyjść służbowych w godzinach pracy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/135/2023 z dnia 22 grudnia 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 11/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Wydawniczego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/134/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych Trener przygotowania motorycznego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/133/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. upowszechniania nauki ' Zarządzenie Rektora AWFiS/132/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/131/2023 z dnia 19 grudnia 2023 - w sprawie nadania Sali Judo nr XIII imienia Kazimierza Jaremczaka ' Zarządzenie Rektora AWFiS/130/2023 z dnia 19 grudnia 2023 - w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/129/2023 z dnia 19 grudnia 2023 - w sprawie ogłoszenia prowizorium Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok 2024 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/128/2023 z dnia 19 grudnia 2023 - w sprawie ogłoszenia korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok 2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/127/2023 z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę na okres 30 lat kompleksu niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 17 283 m2 położnych w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kazimierza Górskiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/126/2023 z dnia 12 grudnia 2023 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. administrowania systemem BAZUS ' Zarządzenie Rektora AWFiS/125/2023 z dnia 12 grudnia 2023 - w sprawie dnia wolnego od pracy ' Zarządzenie Rektora AWFiS/124/2023 z dnia 05 grudnia 2023 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 57/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu niestrzeżonych płatnych parkingów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ogłoszenia tekstu ujednoliconego Regulaminu