Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 90/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. Uchwała nr 89/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w latach 2020-2026Uchwała nr 88/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w wyniku potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2021/2022Uchwała nr 87/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 58 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuUchwała nr 86/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 43 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemcami) dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskieUchwała nr 85/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych dla cudzoziemców – kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022Uchwała nr 84/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022Uchwała nr 83/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja Uchwała nr 82/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Uchwały nr 47 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne Uchwała nr 81/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 43 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja Uchwała nr 80/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 40 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i harmonogramu realizacji programu studiów dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku terapia zajęciowa Uchwała nr 79/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 37 Senatu AWFiS z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dostosowania programu i harmonogramu realizacji programu studiów dla 5-letnich jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia – profil praktyczny do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznegoUchwała nr 78/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów II stopnia Uchwała nr 77/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów I stopnia Uchwała nr 76/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 69 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty, sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnejUchwała nr 75/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie zmiany „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWFiS nr 68 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uchwała nr 74/2020 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 - w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Miłoszowi Czubie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej