Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/21/2021 z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie powołania Koordynatora ds. wdrażania modułu rekrutacji cudzoziemców w systemie IRK SIMPLE.BAZUS i nadzoru procesu rekrutacji cudzoziemców na studia na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim i angielskim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/20/2021 z dnia 27 stycznia 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania raportów samooceny prowadzonych profili kształcenia na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach magisterskich uzupełniających drugiego stopnia kierunku Fizjoterapia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/19/2021 z dnia 27 stycznia 2021 - w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/18/2021 z dnia 27 stycznia 2021 - w sprawie kryteriów awansu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/17/2021 z dnia 27 stycznia 2021 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji opiniującej wnioski o awans na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/16/2021 z dnia 27 stycznia 2021 - w sprawie Procedury sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/15/2021 z dnia 22 stycznia 2021 - w sprawie Procedury oraz trybu realizacji wytycznych do opracowania programów studiów i informowania studentów o programach studiów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/14/2021 z dnia 20 stycznia 2021 - w sprawie Regulaminu niestrzeżonego płatnego parkingu w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/13/2021 z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/12/2021 z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji ds. przydziału i oceny wydatkowania środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/11/2021 z dnia 15 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komitetu Wydawniczego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/10/2021 z dnia 15 stycznia 2021 - w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Komitetu Wydawniczego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/9/2021 z dnia 15 stycznia 2021 - w sprawie Regulaminu wynajmowania pomieszczeń oraz wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/8/2021 z dnia 15 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji ds. opracowania niezbędnej dokumentacji do utworzenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/7/2021 z dnia 14 stycznia 2021 - w sprawie sporządzenia planu urlopu na 2021 rok oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/6/2021 z dnia 13 stycznia 2021 - w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie kryteriów awansu na stanowisko profesora dydaktycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/4/2021 z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie Procedury postępowania przy tworzeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz obowiązków informacyjnych w zakresie tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/3/2021 z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. cudzoziemców i Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na odpłatne studia stacjonarne w języku angielskim lub polskim dla cudzoziemców na rok akademicki 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/2/2021 z dnia 05 stycznia 2021 - w sprawie wysokości opłat edukacyjnych dla cudzoziemców podejmujących studia od roku akademickiego 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/1/2021 z dnia 05 stycznia 2021 - w sprawie przydziału pomieszczeń w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku