Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/130/2021 z dnia 30 września 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego AWFiS nr 15/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/129/2021 z dnia 30 września 2021 - w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim miejsc w Domu Studenta AWFiS na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych lub wykonywania innych obowiązków pracowniczych w siedzibie AWFiS ' Zarządzenie Rektora AWFiS/128/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 48/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za szczególne zasługi dla rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/127/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne, pierwszego stopnia, prowadzone w języku polskim na kierunku Kosmetologia, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/126/2021 z dnia 28 września 2021 - w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. praktyk zawodowych i organizacji obozów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/125/2021 z dnia 23 września 2021 - w sprawie wprowadzenia wzorów Kart obiegowych studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/124/2021 z dnia 20 września 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 94/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/123/2021 z dnia 20 września 2021 - w sprawie rekrutacji dodatkowej na studia II stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/122/2021 z dnia 13 września 2021 - w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wraz z dokumentacją towarzyszącą ' Zarządzenie Rektora AWFiS/121/2021 z dnia 09 września 2021 - w sprawie nieuruchamiania kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/120/2021 z dnia 07 września 2021 - w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/119/2021 z dnia 07 września 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 84/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. cudzoziemców i Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji cudzoziemców na odpłatne stacjonarne studia prowadzone w języku angielskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/118/2021 z dnia 01 września 2021 - w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży jachtu Śniadecki