Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/96/2022 z dnia 30 września 2022 - w sprawie powołania kierowników zakładów oraz pracowni na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/95/2022 z dnia 30 września 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 131/2021 z dnia 1 października 2021 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/94/2022 z dnia 28 września 2022 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/93/2022 z dnia 28 września 2022 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora AWFiS ds. praktyk na kierunku Turystyka i Rekreacja ' Zarządzenie Rektora AWFiS/92/2022 z dnia 28 września 2022 - w sprawie Cennika opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/91/2022 z dnia 28 września 2022 - w sprawie Procedury zgłaszania przez nauczycieli akademickich nieobecności na zajęciach dydaktycznych oraz zasad odrabiania zajęć w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/90/2022 z dnia 26 września 2022 - w sprawie zwolnienia kandydatów na studia będących obywatelami Ukrainy, biorących udział w rekrutacji na studia w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023, z obowiązku uiszczenia opłaty za pierwszy rok studiów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ' Zarządzenie Rektora AWFiS/89/2022 z dnia 26 września 2022 - w sprawie nieuruchamiania kierunków studiów, dla których nie zostały wypełnione dolne limity przyjęć w rekrutacji na studia II stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/88/2022 z dnia 21 września 2022 - w sprawie powołania kierowników laboratoriów na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/87/2022 z dnia 21 września 2022 - w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/86/2022 z dnia 21 września 2022 - w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata akademickie 2020/2021 oraz 2021/2022 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/85/2022 z dnia 16 września 2022 - w sprawie Procedury oceny nauczycieli akademickich oraz jakości organizacji i warunków kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przez studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych ' Zarządzenie Rektora AWFiS/84/2022 z dnia 16 września 2022 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Promocji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/83/2022 z dnia 15 września 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 79/2022 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych, Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/82/2022 z dnia 14 września 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 68/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/81/2022 z dnia 14 września 2022 - w sprawie limitów przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/80/2022 z dnia 14 września 2022 - w sprawie wytycznych do planowania obciążeń dydaktycznych na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów na poszczególnych kierunkach studiów i cyklach kształcenia w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/79/2022 z dnia 09 września 2022 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych, Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/78/2022 z dnia 07 września 2022 - w sprawie powołania Koordynatora Centrum Laboratoryjnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/77/2022 z dnia 07 września 2022 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki 2022/2023