Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/49/2022 z dnia 27 maja 2022 - w sprawie wytycznych do planowania obciążeń dydaktycznych na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów na poszczególnych kierunkach studiów i cyklach kształcenia w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/48/2022 z dnia 25 maja 2022 - w sprawie Cennika opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/47/2022 z dnia 23 maja 2022 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. cudzoziemców i Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji cudzoziemców na odpłatne stacjonarne studia prowadzone w języku angielskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/46/2022 z dnia 18 maja 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 27/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat edukacyjnych dla cudzoziemców od roku akademickiego 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/45/2022 z dnia 18 maja 2022 - w sprawie wysokości opłat edukacyjnych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/44/2022 z dnia 18 maja 2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 126/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. praktyk zawodowych i organizacji obozów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/43/2022 z dnia 11 maja 2022 - w sprawie Regulaminu odbywania podróży służbowych i wyjazdów kierowanych oraz używania do celów służbowych pojazdów niebędących własno-ścią pracodawcy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/42/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/41/2022 z dnia 09 maja 2022 - w sprawie wysokości dodatku nostryfikacyjnego