Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr 95/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Wiesławowi Ziółkowskiemu, prof. AWFiSUchwała nr 94/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Zbigniewowi Jastrzębskiemu, prof. AWFiSUchwała nr 92/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej mgr Katarzynie Dzik, tytuł rozprawy „Stres oksydacyjny i metabolizm tlenowy w unieruchomionym mięśniu szkieletowym człowieka – wpływ suplementacją witaminą D”Uchwała nr 90/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej mgr. Maciejowi Burycie, tytuł rozprawy „Wpływ zróżnicowania genów kodujących białka z rodziny receptorów aktywowanych proliferatorami peryoksysomów oraz ich koaktywatorów na potreningową odpowiedź organizmu u kobiet”.Uchwała nr 89/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie wyrażenia opinii Senatu w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim dr. hab. Tomaszem Frołowiczem, prof. AWFiS z ważnych przyczynUchwała nr 88/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie wyrażenia opinii Senatu w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim prof. dr. hab. Jędrzejem Antosiewiczem z ważnych przyczynUchwała nr 93/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dzik „Stres oksydacyjny i metabolizm tlenowy w unieruchomionym mięśniu szkieletowym człowieka – wpływ suplementacją witaminą D”Uchwała nr 91/2019 Senatu AWFiS z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Macieja Buryty „Wpływ zróżnicowania genów kodujących białka z rodziny receptorów aktywowanych proliferatorami peryoksysomów oraz ich koaktywatorów na potreningową odpowiedź organizmu u kobiet”Uchwała nr 87/2019 Senatu AWFiS z dnia 05 listopada 2019 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 77 Senatu AWFiS, podjętej w dniu 16 października 2019 r.Uchwała nr 86/2019 Senatu AWFiS z dnia 05 listopada 2019 - w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia Uchwała nr 85/2019 Senatu AWFiS z dnia 05 listopada 2019 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu AWFiS będących przedstawicielami studentówUchwała nr 84/2019 Senatu AWFiS z dnia 05 listopada 2019 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury dr. hab. Waldemara Moski, prof. AWFiS na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016-2020Uchwała nr 83/2019 Senatu AWFiS z dnia 05 listopada 2019 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury dr. hab. Marcina Dornowskiego, prof. AWFiS na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016-2020Uchwała nr 82/2019 Senatu AWFiS z dnia 05 listopada 2019 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury prof. dr. hab. Jędrzeja Antosiewicza na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016-2020Uchwała nr 81/2019 Senatu AWFiS z dnia 05 listopada 2019 - w sprawie nieumieszczania w porządku obrad spraw objętych projektem porządku obrad