Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/169/2021 z dnia 29 listopada 2021 - w sprawie śródsemestralnej oceny wybranych kompetencji nauczyciela akademickiego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/168/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. federalizacji akademii wychowania fizycznego ' Zarządzenie Rektora AWFiS/167/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 109/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/166/2021 z dnia 25 listopada 2021 - w sprawie utworzenia szkolenia stretching oraz powołania kierownika szkolenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/165/2021 z dnia 25 listopada 2021 - w sprawie utworzenia szkolenia pilates basic oraz powołania kierownika szkolenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/164/2021 z dnia 25 listopada 2021 - w sprawie utworzenia Kursu instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness oraz powołania kierownika Kursu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/163/2021 z dnia 25 listopada 2021 - w sprawie utworzenia Kursu instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością narciarstwo zjazdowe oraz powołania kierownika Kursu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/162/2021 z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/161/2021 z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 39/2019 r. z dnia 16 września 2019 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/160/2021 z dnia 18 listopada 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 147/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Akademii w czasie epidemii ' Zarządzenie Rektora AWFiS/159/2021 z dnia 05 listopada 2021 - w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/158/2021 z dnia 05 listopada 2021 - w sprawie stosowania nowych nazw stanowisk oraz funkcji w obowiązujących wewnętrznych aktach normatywnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/157/2021 z dnia 05 listopada 2021 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/156/2021 z dnia 04 listopada 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 15/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie Procedury oraz trybu realizacji wytycznych do opracowania programów studiów i informowania studentów o programach studiów ' Zarządzenie Rektora AWFiS/155/2021 z dnia 04 listopada 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 100/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania rady bibliotecznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/154/2021 z dnia 04 listopada 2021 - w sprawie powołania kierowników laboratoriów na Wydziale Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/153/2021 z dnia 03 listopada 2021 - w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Studiów Podyplomowych i Innych Form Kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora ds. Promocji Studiów Podyplomowych i Innych Form Kształcenia