Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję ' Zarządzenie Rektora AWFiS/71/2024 z dnia 28 maja 2024 - w sprawie wyłączenia z użytkowania Hali Widowiskowo-Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/70/2024 z dnia 28 maja 2024 - w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na profilu praktycznym na kierunku psychologia zdrowia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/69/2024 z dnia 27 maja 2024 - w sprawie wyłączenia z użytkowania Hali Widowiskowo-Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/68/2024 z dnia 27 maja 2024 - w sprawie określenia kierunków studiów wymagających przedłożenia przez kandydatów biorących udział w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia studiów oraz określenia czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na działanie których narażeni mogą być kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/67/2024 z dnia 22 maja 2024 - w sprawie szczegółowego Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2024/2025 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/66/2024 z dnia 22 maja 2024 - w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z komputerów służbowych oraz infrastruktury sieciowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2024 r. oraz ogłoszenia tekstu ujednoliconego Regulaminu ' Zarządzenie Rektora AWFiS/65/2024 z dnia 22 maja 2024 - w sprawie określenia wzorów formularzy związanych z przebiegiem kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/64/2024 z dnia 20 maja 2024 - w sprawie ankiety osobowej stanowiącej dokument wymagany od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/63/2024 z dnia 17 maja 2024 - w sprawie wysokości opłat edukacyjnych na studiach prowadzonych w języku polskim w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/62/2024 z dnia 14 maja 2024 - w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 56/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie Zasad dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia ' Zarządzenie Rektora AWFiS/61/2024 z dnia 14 maja 2024 - w sprawie wysokości opłat za udział w programie wymiany krótkookresowej ' Zarządzenie Rektora AWFiS/60/2024 z dnia 07 maja 2024 - w sprawie wyznaczenia sekretarza Komisji Bioetycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na kadencję 2023-2028 ' Zarządzenie Rektora AWFiS/59/2024 z dnia 07 maja 2024 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ' Zarządzenie Rektora AWFiS/58/2024 z dnia 07 maja 2024 - w sprawie zmiany składu Komisji Kasacyjnej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku