Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko:

 

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

 

OPIS STANOWISKA:

 1. Drobne prace remontowo-naprawcze w obiektach Uczelni.
 2. Dokonywanie przeglądów i konserwacji narzędzi pracy oraz urządzeń w obiektach Uczelni.
 3. Usuwanie drobnych usterek w sprzęcie sportowym.
 4. Składowanie oraz rozmieszczanie sprzętu sportowego w salach sportowych.
 5. Utrzymywanie porządku pracy.
 6. Dbałość o bezpieczeństwo pracy.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy, pracowitość,
 • dokładność i staranność.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pakiet socjalny (w tym w szczególności: dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dofinansowanie na cele mieszkaniowe, świadczenia świąteczne),
 •  
 • WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail kadry@awf.gda.pl

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą i przesłaną aplikację.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej jako RODO - przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP: 584 - 09 - 62 - 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej „AWFiS”.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 58 55 47 241 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu ubiegania się o zatrudnienie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z przepisów prawa pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiana) danych, usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do spełnienia warunków przeprowadzenia procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 10. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5283
Podmiot udostępniający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Nazwa dokumentu: PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Ada Pilska
Osoba, która udostępnia informację: Ada Pilska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2023
Data udostępnienia informacji: 18.05.2023 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2023 11:59:01
Rejestr zmian