logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Praca
minus 2017
 Informacje
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

DANE O UCZELNI
   Dane podstawowe
   Władze
   Senat
   Katedry i zakłady
   Struktura organizacyjna
   Rekrutacja
   Studia podyplomowe, kursy
   Rozporządzenia
   Regulamin Studiów
   Strategia Rozwoju AWFiS
   Kontakt

Wewnętrzne akty prawne
   STATUT AWFiS
   UCHWAŁY SENATU AWFiS
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
   PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
      2011
      2012
      2013
      2014
   ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
   ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
      2011
      2012
      2014
      2013
      2015
      2016
      2017
      2018

Kontrola zarządcza
   Kontrola zarządcza

Z życia Uczelni
   Doktorzy h.c.

INNE
   KOMUNIKATY REKTORA
      2012
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Ogłoszenia

Praca
   2017
corner   corner