logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

 

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa biurowa dziekanatu dla studentów międzynarodowych
 • Planowanie i koordynacja zajęć dla studentów międzynarodowych na poszczególnych semestrach, kierunkach studiów
 • Pozyskiwanie nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami z zewnątrz do przeprowadzenia zajęć na umowę zlecenie dla studentów międzynarodowych przy współpracy  z Dziekanami Wydziałów
 • Tworzenie umów zleceń i rachunków dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć ze studentami międzynarodowymi.
 • Tworzenie finansowych zestawień umów zleceń dla kierownika działu i księgowości
 • Tworzenie kart prowadzenia zajęć dla nauczycieli  na umowy zlecenie
 • Współpraca z komórką Praktyk Pedagogicznych przy organizacji dokumentacji merytorycznej (umów, programów) w języku angielskim na praktyki pedagogiczne dla studentów anglojęzycznych  w szkołach  na różnym stopniu edukacyjnym
 • Poszukiwanie szkół i nauczycieli dla studentów międzynarodowych do realizacji praktyk  pedagogicznych na terenie trójmiasta ze współpracą z Praktykami Pedagogicznymi
 • Udzielanie merytorycznych informacji dla studentów międzynarodowych dotyczących: wyboru promotora,  specjalizacji, wolontariatu, zmian grafiku, zaległości finansowych,  itp. 
 • Współpraca z działem socjalnym w sprawie zapewnienia akomodacji studentom  międzynarodowym w domu studenta 
 •  Odpisywanie na zagraniczne emaile                                                                                            
 • Współpraca z działem promocji w sprawie aktualizacji zmian na stronie międzynarodowej.                                                                                                                
 • Współpraca z Działem Kształcenia w zakresie organizacji studiów dla studentów   zagranicznych   
 • Współpraca z biurem Erasmus w zakresie organizacji zajęć dla studentów wymiany międzynarodowej

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wykorzystywanie języka angielskiego w codziennej pracy oraz kontakt z wielokulturową   grupą studentów, pedagogów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • szczegółowe CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 •  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym Kadr i Płac, przy ul. Nadwodnej, pok. 311 w budynku administracyjnym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w godz. 8:00-15:00 w terminie do 26 sierpnia 2018 r.,

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 sierpnia 2018., od godz. 9:00.

Planowany termin zatrudnienia od 01 września 2018 roku.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu     i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP: 584 - 09 - 62 - 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej „AWFiS”.
 2. AWFiS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 58 55 47 230; e-mail - iod@awf.gda.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, które udostępniłem/udostępniłam pracodawcy w kwestionariuszu osobowym osoby ubiegającej się o zatrudnienie określone są w przepisach prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.)
 4.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 6. Przysługuje mi prawo do:
  • dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiana) danych;
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dotyczące mnie dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów przetwarzających podczas procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu ubiegania się o pracę.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Ilość odwiedzin: 243
Nazwa dokumentu: SPECJALISTA DS. STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 11:39:49
Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 11:39:49
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 12:29:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner