logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
minus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS > 2017

Załączniki do pobrania:
Z-18 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn."Dostawa wraz z montażem trampolin wraz z dołami gimnastycznymi do Hali Gimnastycznej Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS w Gdańsku". AWFiS w Gdańsku". (372.64 kB) - 2018-02-23 09:44:01

Z-17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. " Dostawa wraz z montażem sprzętu gimnastycznego do Hali Gimnastycznej Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS w Gdańsku". (371.63 kB) - 2018-02-23 09:40:34

Z-16 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury - Kasa, Komitet Wydawniczy, NCŻ, Sekcja Gospodarki Materiałowej, Dział Terenów i Obiektó Zewnętrznych. (271.83 kB) - 2018-02-23 09:37:00

Z-15 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury - Wydział Turystyki i Rekreacji. (288.95 kB) - 2018-02-22 12:44:22

Z-14 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Świadczenie usługi sprzątania zamkniętych obiektów sportowych wraz z pełnym zapleczem (bez pływalni), pomieszczeń przyległych do pływalni, pomieszczeń laboratoryjnych oraz pomieszczeń Budynku B w (320.62 kB) - 2018-02-22 12:42:12

Z-13 z dnia 201.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia pojazdów oraz jednostek pływających, z podziałem na 2 części. (341.58 kB) - 2018-02-22 12:06:07

Z-12 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa energii cieplnej (ciepła) oraz świadczenie usługi przesyłowej dla potrzeb obiektu "Hala Leszka Blanika" AWFiS w Gdańsku". (265.73 kB) - 2018-02-22 12:03:22

Z-11 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury - JADAR. (248.80 kB) - 2018-02-22 12:00:23

Z-10 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji - Katedra Sportu. (298.81 kB) - 2018-02-22 11:58:58

Z-9 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych AWFiS Gdańsk". (339.28 kB) - 2018-02-22 11:57:07

Z-8 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji - Wydział Wychowania Fizycznego. (271.73 kB) - 2018-02-22 11:53:05

Z-7 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Zarządzanie energią w Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS w Gdańsku - modernizacja oświetlenia w formule "zaprojektuj i wybuduj". (342.22 kB) - 2018-02-22 11:51:21

Z-6 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji. (267.68 kB) - 2018-02-22 11:45:41

Z-5 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn."Świadczenie usługi portierskiej z dozorowaniem w AWFiS w Gdańsku". (306.92 kB) - 2018-02-22 11:42:00

Z-4 z dnia 19.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn."Świadczenie usług patrolowania i ochrony mienia na terenie AWFiS w Gdańsku". (304.25 kB) - 2018-02-22 11:35:38

Z-3 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza". (316.44 kB) - 2018-02-20 14:48:36

Z-2 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. " Dokończenie budowy Hali Gimnastycznej Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą". (410.89 kB) - 2018-02-20 14:42:18

Z-1zdnia27.02.2017r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Dokończenie budowy Hali Gimnastycznej Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą". (362.21 kB) - 2018-02-20 14:37:39

Ilość odwiedzin: 561
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Cichoracka
Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 08:11:55
Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 08:11:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 09:44:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner