logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2018

Załączniki do pobrania:
Z-55-2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 55/2012 z dnia 12 października 2012 r., Zarządzenia Rektora AWF nr 5/1997 z dnia 23 kwietnia 1997 r., Polecenia Służbowego nr 1/2006 Kanclerza AWFiS z dnia 1 września 2006 r. (386.77 kB) - 2018-12-20 08:33:07

Z-54-2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów, odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów, komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów, odwoławczej komisji dyscyplinarnej d (472.88 kB) - 2018-12-20 08:31:51

Z-53-2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 8/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów (412.79 kB) - 2018-12-20 08:29:31

Z-52-2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stypendium socjalnego w miesiącu grudniu 2018 r. (467.82 kB) - 2018-12-17 13:46:49

Z-51-2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 55/2014 z dnia 16 października 2014 r. (10.33 MB) - 2018-12-17 14:12:06

Z-50-2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku zgodnego z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) (895.77 kB) - 2018-11-30 11:21:29

Z-49-2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku zgodnego z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) (800.38 kB) - 2018-11-29 11:24:34

Z-48-2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej (360.55 kB) - 2018-11-22 10:00:01

Z-47-2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (36.87 MB) - 2018-11-15 13:36:15

Z-46-2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dni wolnych od pracy (298.79 kB) - 2018-11-09 11:29:32

Z-45-2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Biologii Molekularnej na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (235.07 kB) - 2018-11-09 10:04:35

Z-44-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Biomechaniki i Inżynierii Sportowej na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (237.51 kB) - 2018-11-08 12:24:10

Z-43-2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Pol-on oraz ewaluacji jakości działalności naukowej (3.20 MB) - 2018-11-08 11:07:13

Z-42-2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „ Procedury Antymobbingowej” w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (3.36 MB) - 2018-10-26 09:50:26

Z-41-2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (598.11 kB) - 2018-10-19 10:08:05

Z-40-2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. laboratoriów naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (245.92 kB) - 2018-10-15 11:22:46

Z-39-2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (7.50 MB) - 2018-10-08 11:07:26

Z-38-2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (8.86 MB) - 2018-10-08 11:06:05

Z-37-2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania kierowników zakładów i pracowni na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (616.68 kB) - 2018-10-08 11:04:11

Z-36-2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania kierowników zakładów, pracowni, laboratorium oraz kierownika kliniki na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (474.41 kB) - 2018-10-03 08:35:41

Z-35-2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania kierowników zakładów i pracowni na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (428.64 kB) - 2018-10-03 08:34:19

Z-34-2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ujednolicenia formy zapisu stanowiska i stopnia naukowego nauczycieli akademickich, zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni (352.22 kB) - 2018-10-03 08:33:13

Z-33-2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach Programu Erasmus+” i „Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS w ramach Programu (14.74 MB) - 2018-09-25 12:30:11

Z-32-2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie kontroli ważności badań lekarskich studentów (526.23 kB) - 2018-09-21 13:36:00

Z-31-2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów Kart obiegowych studenta AWFiS (551.42 kB) - 2018-09-21 13:32:53

Z-30-2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 24/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresu prac i obowiązków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych na rok akademicki 2018/2019 (308.81 kB) - 2018-09-21 13:31:53

Z-29-2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 43/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia (898.41 kB) - 2018-09-17 12:38:11

Z-28-2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 14/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 (231.46 kB) - 2018-09-10 10:36:09

Z-27-2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych (526.37 kB) - 2018-08-27 11:45:34

Z-26-2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (5.20 MB) - 2018-08-27 11:44:10

Z-25-2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 (551.23 kB) - 2018-08-20 15:34:09

Z-24-2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresu prac i obowiązków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych na rok akademicki 2018/2019 (3.30 MB) - 2018-08-20 15:32:21

Z-23-2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania kierownika Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (599.65 kB) - 2018-08-20 15:29:05

Z-22-2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 (3.04 MB) - 2018-08-20 15:17:31

Z-21-2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na najem na okres 10 lat części budynku "C" AWFiS położonego na działce nr 57/20, obr. 006 w Gdańsku-Oliwe przy ul. Kazimierza Górskiego 1 na prowadzenie usług gastronomicznych (60.13 kB) - 2018-07-26 12:44:42

Z-20-2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Biomedycznych Podstaw Zdrowia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (193.72 kB) - 2018-07-23 08:01:25

Z-19-2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 30/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat na Wydziale Turystyki i Rekreacji obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 (551.55 kB) - 2018-07-23 08:00:39

Z-18-2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2018 / 2019 (1.05 MB) - 2018-07-12 10:18:02

Z-17-2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (482.75 kB) - 2018-07-12 10:16:13

Z-16-2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęceim na studia na rok akademicki 2018/2019 (204.82 kB) - 2018-07-12 10:15:17

Z-15-2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów Kart obiegowych studenta AWFiS (562.99 kB) - 2018-07-12 10:13:46

Z-14-2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 (372.38 kB) - 2018-07-12 10:12:44

Z-13-2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFiS studiów doktoranckich z dziedziny nauk o kulturze fizycznej w języku angielskim (607.79 kB) - 2018-06-08 07:59:26

Z-12-2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (609.54 kB) - 2018-05-28 07:25:49

Z-11-2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (658.60 kB) - 2018-05-28 07:23:41

Z-10-2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 36/2013 z dnia 31 lip (9.53 MB) - 2018-06-04 10:37:18

Z-9-2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 31/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (825.88 kB) - 2018-04-23 11:58:25

Z-8-2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. wnioskowania o ordery i odznaczenia państwowe oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1.28 MB) - 2018-04-18 07:50:29

Z-7-2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za rok akademicki 2016/2017 (2.44 MB) - 2018-04-24 08:45:29

Z-6-2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia planu urlopów na rok 2018 oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (1.03 MB) - 2018-03-13 09:41:19

Z-5-2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (8.77 MB) - 2018-03-06 10:12:06

Z-4-2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (4.24 MB) - 2018-03-02 08:19:28

Z-3-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dni wolnych od pracy (520.75 kB) - 2018-03-01 08:18:06

Z-2-2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych załączników nr 1, 2, 3 do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 36/2013 z dnia 31 l (2.25 MB) - 2018-02-21 14:48:10

Z-1-2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o utworzenie studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.99 MB) - 2018-02-02 07:44:12

Ilość odwiedzin: 2368
Nazwa dokumentu: 2018
Podmiot udostępniający: Olga Gliszczyńska
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Gliszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: kierownik jednostki wnioskującej
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 10:49:57
Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 10:49:57
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-20 08:33:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner