logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
minus UCHWAŁY SENATU AWFiS
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > UCHWAŁY SENATU AWFiS > 2018

Załączniki do pobrania:
Uchwała nr 36 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.30 MB) - 2018-12-21 15:41:14

Uchwała nr 35 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za III kwartał 2018 roku (742.66 kB) - 2018-12-21 15:40:10

Uchwała nr 34 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (668.55 kB) - 2018-12-21 15:39:27

Uchwała nr 33 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały nr 17 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 do (1.21 MB) - 2018-12-21 15:46:56

Uchwała nr 32 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udziału AWFiS w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" (671.16 kB) - 2018-10-17 16:00:19

Uchwała nr 31 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS (1.31 MB) - 2018-10-17 15:59:47

Uchwała nr 30 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za II kwartał 2018 roku (693.55 kB) - 2018-09-28 14:42:39

Uchwała nr 29 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie aktualizacji "Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" (750.17 kB) - 2018-09-28 14:42:03

Uchwała nr 28 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na prawie własności nieruchomości o nr KW GD1G/00063124/7, należącej do AWFiS (893.41 kB) - 2018-09-13 09:38:08

Uchwała nr 27 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym AWFiS na rok 2017 (617.04 kB) - 2018-06-29 14:50:31

Uchwała nr 26 z dnia 24.06.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za I kwartał 2018 roku (686.12 kB) - 2018-06-29 14:50:11

Uchwała nr 25 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za rok 2017 (746.67 kB) - 2018-06-29 14:49:43

Uchwała nr 24 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 (613.36 kB) - 2018-06-29 14:48:46

Uchwała nr 23 z dnia 24.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za rok 2017 (694.72 kB) - 2018-06-29 14:48:16

Uchwała nr 22 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie korekty załącznika nr 5 do Uchwały nr 14 Senatu AWFiS z dnia 18.04.2018 r. (792.24 kB) - 2018-06-29 14:47:38

Uchwała nr 21 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2018/2019 (1.10 MB) - 2018-06-29 14:47:19

Uchwała nr 20 z dnia 24.06.2018 r. w sprawie zmiany w Terminarzu Organizacji Roku Akademickiego 2017/2018 (645.65 kB) - 2018-06-29 14:47:01

Uchwała nr 19 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 (4.03 MB) - 2018-06-29 14:46:27

Uchwała nr 18 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia stacjonarne w AWFiS na rok akademicki 2018/2019 (929.22 kB) - 2018-05-30 16:20:35

Uchwała nr 17 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020 (838.12 kB) - 2018-05-30 16:20:07

Uchwała nr 16 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie nadania panu Feridowi Muradowi godności doktora honoris causa AWFiS w Gdańsku (769.92 kB) - 2018-05-30 16:19:35

Uchwała nr 15 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie wykonywania obowiązków służbowych Rektora AWFiS w trakcie urlopu wypoczynkowego (858.72 kB) - 2018-04-27 16:02:43

Uchwała nr 14 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Senatu AWFiS z dnia 5.04.2017 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Uchwały nr 10 Senatu AWFiS z dnia 8 marca 2012 r. (1.84 MB) - 2018-05-16 15:05:26

Uchwała nr 13 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (920.10 kB) - 2018-04-27 15:59:57

Uchwała nr 12 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie ustalenia warunków rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców w zakresie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2018/2019 (849.45 kB) - 2018-04-27 15:58:56

Uchwała nr 11 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie ustalenia warunków rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2018/2019 (681.03 kB) - 2018-04-27 15:58:24

Uchwała nr 10 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie nadania panu prof. Giancarlo Falcioni godności doktora honoris causa AWFiS w Gdańsku (727.68 kB) - 2018-04-27 15:57:49

Uchwała nr 9 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (629.33 kB) - 2018-04-27 15:55:59

Uchwała nr 8 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Senatu AWFiS z dnia 5.04.2017 r. w prawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku sport (10.61 MB) - 2018-02-28 17:42:04

Uchwała nr 7 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 Senatu AWFiS z dnia 5.04.2017 r. w prawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku sport (7.47 MB) - 2018-02-28 17:41:33

Uchwała nr 6 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12 Senatu AWFiS z dnia 5.04.2017 r. w prawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (8.77 MB) - 2018-02-28 17:41:05

Uchwała nr 5 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 11 Senatu AWFiS z dnia 5.04.2017 r. w prawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (7.28 MB) - 2018-02-28 17:40:37

Uchwała nr 4 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 51 Senatu AWFiS z dnia 29 listopada 2017 r. (3.73 MB) - 2018-02-28 17:39:56

Uchwała nr 3 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Wydawniczego AWFiS (475.43 kB) - 2018-02-28 17:39:29

Uchwała nr 2 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komitetu Wydawniczego AWFiS (450.00 kB) - 2018-02-28 17:39:07

Uchwała nr 1 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej AWFiS w pionie Kanclerza (1.02 MB) - 2018-02-28 17:38:44

Ilość odwiedzin: 1899
Nazwa dokumentu: 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Domaracka-Herrmann
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Domaracka-Herrmann
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Domaracka-Herrmann
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 10:49:25
Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 10:49:25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:47:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner