logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Praca > 2017

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 18.10.2017 r. na wybór wykonawcy na stanowisko: EKSPERT DS. AUTOMATYKI I ROBOTYKI w ramach Działania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w projekcie pt.: „OPRACOWANIE PROTOTYPU URZĄDZENIA TRENINGOWO-DIAGNOSTYCZNEGO UMOŻLWIAJĄCEGO POMIAR SKŁADU CIAŁA I PRACY SERCA W WARUNKACH DYNAMICZNYCH WRAZ Z SYSTEMEM GROMADZENIA DANYCH”, informujemy, że na ww. stanowisko został wybrany pan Andrzej Łebkowski, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i był jedynym kandydatem, który złożył ofertę w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.


W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 18.10.2017 r. na wybór wykonawcy na stanowisko: SPECJALISTA DS. UKŁADÓW ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH w ramach Działania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w projekcie pt.: „OPRACOWANIE PROTOTYPU URZĄDZENIA TRENINGOWO-DIAGNOSTYCZNEGO UMOŻLWIAJĄCEGO POMIAR SKŁADU CIAŁA I PRACY SERCA W WARUNKACH DYNAMICZNYCH WRAZ Z SYSTEMEM GROMADZENIA DANYCH”, informujemy, że na ww. stanowisko został wybrany pan Ryszard Strzelecki, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i był jedynym kandydatem, który złożył ofertę w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.


W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 18.10.2017 r. na wybór wykonawcy na stanowisko: EKSPERT DS. KARDIOLOGII w ramach Działania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w projekcie pt.: „OPRACOWANIE PROTOTYPU URZĄDZENIA TRENINGOWO-DIAGNOSTYCZNEGO UMOŻLWIAJĄCEGO POMIAR SKŁADU CIAŁA I PRACY SERCA W WARUNKACH DYNAMICZNYCH WRAZ Z SYSTEMEM GROMADZENIA DANYCH”, informujemy, że na  ww. stanowisko został wybrany pan Marcin Gruchała, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i był jedynym kandydatem, który złożył ofertę w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Ilość odwiedzin: 7061
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Klejnglas
Data wytworzenia informacji: 2017-05-24 08:04:30
Data udostępnienia informacji: 2017-05-24 08:04:30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 12:42:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner