logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2017

Załączniki do pobrania:
Z-49-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Fitness i Sportów Siłowych na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (460.00 kB) - 2017-12-22 08:29:51

Z-48-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów, odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów, komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów, odwoławczej komisji dyscyplinarnej d (570.31 kB) - 2017-12-22 08:28:19

Z-47-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 49/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (492.90 kB) - 2017-12-22 08:26:56

Z-46-2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 43/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia (250.13 kB) - 2017-12-12 12:57:24

Z-45-2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zgłoszeń złożonych w ramach naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Bad (58.17 kB) - 2017-12-08 10:17:42

Z-44-2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy (28.09 kB) - 2017-11-27 10:19:48

Z-43-2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. laboratoriów naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (35.38 kB) - 2017-10-27 10:03:54

Z-42-2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. realizacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku pilotażowego programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej (39.24 kB) - 2017-10-18 08:18:23

Z-41-2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania kierownika Pracowni Edukacji Regionalnej na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (36.38 kB) - 2017-10-18 08:17:18

Z-40-2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 37/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania kierowników zakładów i pracowni oraz kierownika kliniki na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniad (43.21 kB) - 2017-10-18 08:16:10

Z-39-2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (7.40 MB) - 2017-10-10 08:45:51

Z-38-2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (8.68 MB) - 2017-10-10 08:44:32

Z-37-2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania kierowników zakładów i pracowni na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (64.41 kB) - 2017-10-03 15:51:01

Z-36-2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania kierowników zakładów i pracowni na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (60.19 kB) - 2017-10-03 15:50:25

Z-35-2017 z dnia 2 2 października 2017 r. w sprawie powołania kierowników zakładów i pracowni na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (81.54 kB) - 2017-10-03 15:49:42

Z-34-2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (74.86 kB) - 2017-09-29 12:38:36

Z-33-2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej pionu Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (89.83 kB) - 2017-09-29 12:37:27

Z-32-2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku " Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach programu Erasmus +" i " Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS w ramach program (1.79 MB) - 2017-09-07 10:20:07

Z-31-2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (4.55 MB) - 2017-07-31 07:51:16

Z-30-2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2017 / 2018 (2.60 MB) - 2017-07-31 07:49:59

Z-29-2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (1.10 MB) - 2017-07-31 07:47:31

Z-28-2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (13.00 MB) - 2017-07-14 09:39:48

Z-27-2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 (34.30 kB) - 2017-07-06 07:24:25

Z-26-2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 (50.45 kB) - 2017-07-05 07:35:35

Z-25-2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Anatomii i Antropologii (33.72 kB) - 2017-07-05 07:33:04

Z-24-2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu prac i obowiązków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018 (202.55 kB) - 2017-06-20 11:35:18

Z-23-2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 (521.80 kB) - 2017-06-07 15:18:51

Z-22-2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 43/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów (598.94 kB) - 2017-06-06 07:17:55

Z-21-2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających (1.59 MB) - 2017-06-06 07:17:00

Z-20-2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Wychowania Fizycznego (32.46 kB) - 2017-05-31 12:06:49

Z-19-2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Wychowania Fizycznego (35.44 kB) - 2017-05-25 11:53:35

Z-18-2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 21/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy (1.95 MB) - 2017-05-19 07:31:20

Z-17-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Organizacji Turystyki i Rekreacji (35.39 kB) - 2017-04-28 12:58:43

Z-15-2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenie i rachunku do umowy zlecenie w języku angielskim (200.87 kB) - 2017-03-30 10:02:31

Z-14-2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kalkulacji kosztów przychodów i wydatków z tytułu kształcenia grupy słuchaczy studiów podyplomowych/uczestników kursów dokształcających i szkoleń Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (97.75 kB) - 2017-03-21 07:20:31

Z-13-2017 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenie i rachunku do umowy zlecenie płacone stawką miesięczną w języku angielskim (202.84 kB) - 2017-03-20 07:53:21

Z-12-2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy (45.50 kB) - 2017-03-16 07:26:25

Z-11-2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za rok akademicki 2015/2016 (140.56 kB) - 2017-03-10 11:30:48

Z-10-2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowych załączników nr 1, 2, 3 do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 36/2013 z (1.03 MB) - 2017-03-08 07:36:06

Z-9-2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kalkulacji kosztów przychodów i wydatków z tytułu kształcenia grupy słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (77.63 kB) - 2017-02-22 11:23:42

Z-8-2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów (55.35 kB) - 2017-02-16 07:32:19

Z-7-2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania kierownika merytoryczno-administracyjnego Laboratorium Biochemii na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (32.99 kB) - 2017-02-16 07:38:38

Z-6-2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania kierownika merytorycznego i administracyjnego Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia oraz kierowników pracowni podległych Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. (45.10 kB) - 2017-02-07 10:40:24

Z-5-2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia planu urlopów na rok 2017 oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (167.94 kB) - 2017-02-02 11:13:00

Z-4-2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii (279.82 kB) - 2017-01-23 11:02:26

Z-3-2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora AWFiS nr 22/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się (1.89 MB) - 2017-01-13 12:56:46

Z-2-2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów Kart obiegowych studenta AWFiS (86.90 kB) - 2017-01-11 10:30:36

Z-1-2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia planu wydatków w trakcie realizacji (118.26 kB) - 2017-01-04 12:15:39

Ilość odwiedzin: 4603
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 12:02:17
Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 12:02:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 08:29:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner