logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
minus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS > 2016

Załączniki do pobrania:
Z-10 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Świadczenie usługi sprzątania zamkniętych obiektów sportowych wraz z pełnym zapleczem (bez pływalni), pomieszczeń przyległych do pływalni, pomieszczeń laboratoryjnych oraz pomieszczeń Budynku B w (373.14 kB) - 2018-02-19 13:06:28

Z-9 z dnia 19.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. " Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych AWFiS w Gdańsku". (332.55 kB) - 2018-02-19 13:01:57

Z-8 z dnia 24.08.2016 r. w sprawie odbiorów częściowych i odbioru końcowego dla zadania pn. " Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną w AWFiS w Gdańsku". (262.12 kB) - 2018-02-19 12:51:35

Z-7A z dnia 12.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn."Sukcesywny zakup paliw silnikowych" (304.00 kB) - 2018-02-19 12:48:43

Z-6 z dnia 31.05.2016 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży samochodu SAAB TS Aero. (221.79 kB) - 2016-06-08 10:55:15

Z-5 z dnia 20.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania odbioru najmu z umowy KNCŻ/MK/1/2014 od Komornika Sądowego w NCŻ AWFiS Gdańsk. (346.63 kB) - 2016-06-08 10:52:23

Z-4/2016 z dnia 08.04.2016 r., w sprawie wprowadzenia cennika usług w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS." (1.84 MB) - 2016-06-08 10:49:50

Z-3/2016 z dnia 29.02.2016 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Świadczenie usługi sprzątania zamkniętych obiektów sportowych." (336.45 kB) - 2016-06-08 10:47:05

Z-2/2016 z dnia 14.01.2016 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn." Świadczenie usługi ochrony mienia". (330.98 kB) - 2016-06-08 10:44:33

Zarządzenie Nr 1/2016 Kanclerza AWFiS w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej". (311.75 kB) - 2016-06-08 09:45:46

Ilość odwiedzin: 1721
Nazwa dokumentu: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Cichoracka
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02 09:36:10
Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 09:36:10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 13:06:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner