logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2016

Załączniki do pobrania:
Z-58-2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (934.86 kB) - 2016-12-16 12:08:09

Z-57-2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów, odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów, komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów, odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów oraz rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademick (486.97 kB) - 2016-12-16 12:07:32

Z-56-2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu zewnętrznych obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (345.02 kB) - 2016-11-22 11:54:28

Z-55-2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy (37.33 kB) - 2016-11-22 11:53:23

Z-54-2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o utworzenie studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (244.71 kB) - 2016-11-16 12:03:34

Z-53-2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku nr 38/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. rokowań w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czy (184.62 kB) - 2016-11-16 12:01:33

Z-52-2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Koordynatorów ds. sportu studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (176.41 kB) - 2016-11-14 10:59:02

Z-51-2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi czynnej służy wojskowej (52.99 kB) - 2016-11-10 08:35:53

Z-50-2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku nr 69/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja (140.60 kB) - 2016-11-07 12:54:14

Z-49-2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (62.61 kB) - 2016-11-02 12:51:08

Z-48-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. laboratoriów naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (35.53 kB) - 2016-10-27 13:56:04

Z-47-2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia (46.76 kB) - 2016-10-26 12:06:33

Z-46-2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (49.83 kB) - 2016-10-26 10:12:14

Z-45-2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (73.87 kB) - 2016-10-26 10:20:35

Z-43-2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia (93.19 kB) - 2016-10-26 10:09:30

Z-42-2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania kierowników katedr i zakładów na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (67.41 kB) - 2016-10-18 08:12:28

Z-41-2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów, pracowni na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (71.44 kB) - 2016-10-18 08:10:56

Z-40-2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (94.71 kB) - 2016-10-18 08:07:54

Z-39-2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2015 z dnia 30 października 2015 r. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w sprawie powołania kierownika Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizyczne (46.76 kB) - 2016-10-06 12:37:02

Z-38-2016 z dnia 30 września 2016 r. r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (940.21 kB) - 2016-10-03 15:54:18

Z-37-2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.09 MB) - 2016-10-03 15:53:52

Z-36-2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (55.18 kB) - 2016-10-03 15:53:14

Z-35-2016 dnia 30 września 2016 r. r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (65.04 kB) - 2016-10-03 15:52:49

Z-34-2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (90.76 kB) - 2016-10-03 15:52:14

Z-33-2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 55/2014 z dnia 16 października 2014 r. (47.43 kB) - 2016-10-03 15:51:47

Z-32-2016 z dnia 28 września 2016 r. r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.02 MB) - 2016-09-29 12:01:37

Z-31-2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych ze słuchaczami studiów podyplomowych i uczestnikami kursów dokształcających i szkoleń Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (751.02 kB) - 2016-09-29 10:57:36

Z-30-2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach Programu Erasmus+” i „Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS w ra (9.55 MB) - 2016-09-29 10:55:49

Z-28-2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 24/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 (170.12 kB) - 2016-09-12 14:11:45

Z-27-2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 (34.89 kB) - 2016-09-02 12:19:42

Z-26-2016 z dnia 22 lipca 2016 r w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2016/2017 (2.78 MB) - 2016-08-05 12:58:37

Z-25-2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (1.40 MB) - 2016-07-26 09:51:21

Z-24-2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 (642.81 kB) - 2016-07-18 13:06:54

Z-23-2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za szczególne zasługi dla rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (707.04 kB) - 2016-07-15 09:38:09

Z-22-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (5.14 MB) - 2016-07-12 13:12:17

Z-21-2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej związanej z przyjęciem na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 (716.04 kB) - 2016-07-12 13:11:01

Z-20-2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zakresu prac i obowiązków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych na rok akademicki 2016/2017 (3.84 MB) - 2016-07-06 09:35:00

Z-19-2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 (744.66 kB) - 2016-07-05 12:11:02

Z-18-2016 z dnia 1.07.2016 r. w sprawie zamiany zarządzenia nr 11/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 213/18 o powierzchni 7.650 m2 (46.55 kB) - 2016-07-01 14:56:05

Z-17-2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych (678.75 kB) - 2016-06-22 10:15:32

Z-16-2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności (720.93 kB) - 2016-06-08 10:36:24

Z-15-2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kalkulacji kosztów przychodów i wydatków z tytułu kształcenia grupy słuchaczy studiów podyplomowych/uczestników kursów dokształcających i szkoleń Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.35 MB) - 2016-06-06 11:50:13

Z-14-2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.65 MB) - 2016-06-06 11:48:24

Z-13-2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych ze słuchaczami studiów podyplomowych i uczestnikami kursów dokształcających i szkoleń Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (9.06 MB) - 2016-06-06 11:46:53

Z-12-2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017 (625.14 kB) - 2016-06-02 10:32:35

Z-11-2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 213/18 o powierzchni 7.650 m2, zgodnie z Uchwałą nr 26 Senatu AWFiS z dnia 03 (890.69 kB) - 2016-06-01 12:46:11

Z-10-2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad uruchamiania i prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS (733.25 kB) - 2016-03-23 13:26:23

Z-9-2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektów mających na celu unowocześnienie procesu kształcenia i infrastruktury dydaktycznej na kierunkach o profilach praktycznych (629.70 kB) - 2016-03-09 12:30:08

Z-8-2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych (40.95 kB) - 2016-03-01 09:07:12

Z-7-2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (83.29 kB) - 2016-03-01 09:05:30

Z-6-2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Rektora nr 38/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. rokowań w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 29 składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 47/3 obr. 006 o p (49.67 kB) - 2016-02-19 13:30:19

Z-5-2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów, doktorantów i pracowników posiadających wybitne osiągnięcia sportowe, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckieg (228.08 kB) - 2016-02-19 13:28:59

Z-4-2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy (45.41 kB) - 2016-02-18 09:18:26

Z-3-2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie sporządzenia planu zamówień publicznych na rok 2016 (5.02 MB) - 2016-02-01 10:37:30

Z-2-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sporządzenia planu urlopów na rok 2016 oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (2.39 MB) - 2016-01-28 13:14:23

Z-1-2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 17/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad finansowania postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora (6.56 MB) - 2016-01-19 12:09:05

Ilość odwiedzin: 6053
Nazwa dokumentu: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Walder
Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 10:41:48
Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 10:41:48
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 12:08:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner