logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
minus UCHWAŁY SENATU AWFiS
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > UCHWAŁY SENATU AWFiS > 2017

Załączniki do pobrania:
Uchwała nr 54 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za III kwartał 2017 roku (40.03 kB) - 2017-12-18 15:16:37

Uchwała nr 53 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym AWFiS na rok 2017 (36.56 kB) - 2017-12-18 15:16:05

Uchwała nr 52 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego AWFiS za rok 2017 (34.39 kB) - 2017-12-18 15:15:35

Uchwała Nr 51 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku terapia zajęciowa od roku akademickiego 2018/2019 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów (130.13 kB) - 2017-12-04 15:23:54

Uchwała Nr 50 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (186.15 kB) - 2017-12-04 15:23:18

Uchwała Nr 49 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Senatu AWFiS z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS na rok akademicki 2017/2018 (66.37 kB) - 2017-12-04 15:22:49

Uchwała Nr 48 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Feridowi Muradowi (44.46 kB) - 2017-12-04 15:22:23

Uchwała Nr 47 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Giancarlo Falconi (43.89 kB) - 2017-12-04 15:21:56

Uchwała Nr 46 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie AWFiS do pilotażowego programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej (37.67 kB) - 2017-09-29 16:12:20

Uchwała Nr 45 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Senatu AWFiS z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z odpisami oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów II stopni (102.85 kB) - 2017-09-29 16:11:51

Uchwała Nr 44 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 27 Senatu AWFiS z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z odpisami oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów I stopnia (102.25 kB) - 2017-09-29 16:11:20

Uchwała Nr 43 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii AWFiS (68.36 kB) - 2017-09-29 16:10:50

Uchwała Nr 42 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej AWFiS w pionie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju (83.94 kB) - 2017-09-29 16:10:27

Uchwała Nr 41 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (41.61 kB) - 2017-09-29 16:09:57

Uchwała Nr 40 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (845.96 kB) - 2017-09-29 16:09:26

Uchwała Nr 39 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za II kwartał 2017 roku (656.07 kB) - 2018-01-16 09:26:42

Uchwała Nr 38 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za I kwartał 2017 roku (40.62 kB) - 2017-06-30 11:41:44

Uchwała Nr 37 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za 2016 rok (45.81 kB) - 2017-06-30 11:41:17

Uchwała Nr 36 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AWFiS na rok 2017 (34.40 kB) - 2017-06-30 11:40:39

Uchwała Nr 35 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWFiS za rok 2016 (40.16 kB) - 2017-06-30 11:40:06

Uchwała Nr 34 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym AWFiS na rok 2016 (35.13 kB) - 2017-06-30 11:39:32

Uchwała Nr 33 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku fizjoterapia od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów (301.35 kB) - 2017-06-30 11:38:57

Uchwała Nr 32 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie dostosowania profilu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku sport (45.42 kB) - 2017-06-30 11:38:17

Uchwała Nr 31 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego na kierunku sport studiów II stopnia o profilu praktycznym (34.76 kB) - 2017-06-30 11:37:45

Uchwała Nr 30 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim (35.59 kB) - 2017-06-30 11:37:04

Uchwała Nr 29 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktora (2.78 MB) - 2017-06-30 13:41:08

Uchwała Nr 28 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia (871.12 kB) - 2017-06-30 11:36:01

Uchwała Nr 27 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów I stopnia (871.43 kB) - 2017-06-30 11:35:19

Uchwała Nr 26 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 (236.60 kB) - 2017-06-30 11:34:41

Uchwała Nr 25 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (34.39 kB) - 2017-06-30 11:33:52

Uchwała Nr 24 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (224.36 kB) - 2017-05-26 13:27:13

Uchwała Nr 23 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku sport (54.17 kB) - 2017-05-26 13:26:51

Uchwała Nr 22 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (55.37 kB) - 2017-05-26 13:26:28

Uchwała Nr 21 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (197.48 kB) - 2017-05-26 13:25:48

Uchwała Nr 20 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (217.10 kB) - 2017-05-26 13:25:12

Uchwała Nr 19 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie limitów przyjęć kandydatów na studia w AWFiS na rok akademicki 2017/2018 (63.61 kB) - 2017-05-26 13:24:19

Uchwała Nr 18 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 (207.47 kB) - 2017-05-26 13:23:57

Uchwała Nr 17 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego2017/2018 (1.14 MB) - 2017-05-26 13:23:27

Uchwała Nr 16 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2017/2018 (661.54 kB) - 2017-04-11 08:12:59

Uchwała Nr 15 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie ustalenia warunków rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2017/2018 (59.00 kB) - 2017-04-07 14:02:30

Uchwała Nr 14 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Sport (113.45 kB) - 2017-04-07 14:00:19

Uchwała Nr 13 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Sport (90.14 kB) - 2017-04-07 13:59:50

Uchwała Nr 12 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne (108.94 kB) - 2017-04-07 13:59:14

Uchwała Nr 11 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne (86.93 kB) - 2017-04-07 13:58:44

Uchwała Nr 10 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa (102.27 kB) - 2017-04-07 13:58:13

Uchwała Nr 9 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Senatu AWFiS z dnia 8 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą nr 33 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (251.30 kB) - 2017-04-07 13:54:39

Uchwała Nr 8 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (95.47 kB) - 2017-04-07 13:51:59

Uchwała Nr 7 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 (225.87 kB) - 2017-04-07 13:48:57

Uchwała nr 6 Senatu AWFiS z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (37.81 kB) - 2017-02-16 10:25:26

Uchwała nr 5 Senatu AWFiS z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (36.98 kB) - 2017-02-16 10:24:10

Uchwała nr 4 Senatu AWFiS z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego (135.17 kB) - 2017-02-16 10:23:35

Uchwała nr 3 Senatu AWFiS z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku diagnostyka aparatu ruchu w chiropraktyce (116.09 kB) - 2017-02-16 10:23:02

Uchwała nr 2 Senatu AWFiS z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych "Trener przygotowania motorycznego" (92.84 kB) - 2017-02-16 10:22:23

Uchwała nr 1 Senatu AWFiS z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (35.44 kB) - 2017-02-16 10:19:32

Ilość odwiedzin: 3182
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Gliszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gliszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Domaracka-Herrmann
Data wytworzenia informacji: 2015-09-09 12:44:54
Data udostępnienia informacji: 2015-09-09 12:44:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 09:28:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner