logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
minus UCHWAŁY SENATU AWFiS
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > UCHWAŁY SENATU AWFiS > 2016

Załączniki do pobrania:
Uchwała nr 58 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (217.99 kB) - 2016-12-22 10:40:06

Uchwała nr 57 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (221.12 kB) - 2016-12-22 10:36:30

Uchwała nr 56 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (226.04 kB) - 2016-12-22 10:35:03

Uchwała nr 55 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (219.83 kB) - 2016-12-22 10:33:01

Uchwała nr 54 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (271.06 kB) - 2016-12-22 10:31:29

Uchwała nr 53 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych "Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie" (1.03 MB) - 2016-12-22 10:28:59

Uchwała nr 52 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 (1.76 MB) - 2016-12-22 10:27:33

Uchwała nr 51 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (940.80 kB) - 2016-12-22 10:24:48

Uchwała nr 50 z dnia 14.12.2016 w sprawie wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego AWFiS za rok 2016 (223.71 kB) - 2016-12-22 10:21:14

Uchwała nr 49 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie zmiany w Terminarzu Organizacji Roku Akademickiego 2016/2017 (36.90 kB) - 2016-11-25 12:12:30

Uchwała nr 48 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii (38.01 kB) - 2016-11-25 12:11:27

Uchwała nr 47 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla cudzoziemców odbywających w AWFiS studia na zasadach odpłatności (399.50 kB) - 2016-11-25 12:10:26

Uchwała nr 46 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w AWFiS (248.71 kB) - 2016-11-25 12:09:13

Uchwała nr 45 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia w AWFiS (214.52 kB) - 2016-11-25 12:07:27

Uchwała nr 44 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (179.79 kB) - 2016-11-25 12:04:47

Uchwała nr 43 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (653.49 kB) - 2016-11-25 12:03:49

Uchwała nr 42 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Wydawniczego na kadencję 2016-2020 (35.42 kB) - 2016-11-25 12:02:28

Uchwała nr 41 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub oddanie do używania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na wniesienie do spółki kapitałowej lub spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz fundacji działających na podstawie prawa polskiego nieruchomoś (46.15 kB) - 2016-11-25 12:01:39

Uchwała nr 40 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za III kwartał 2016 roku (39.75 kB) - 2016-11-25 12:00:26

Uchwała nr 39 dnia 28.09.2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej na kadencję 2016-2020 (42.96 kB) - 2017-02-03 10:58:16

Uchwała nr 38 dnia 28.09.2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej na kadencję 2016-2020 (44.53 kB) - 2017-02-03 10:55:03

Uchwała nr 37 dnia 28.09.2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Sportu na kadencję 2016-2020 (52.88 kB) - 2016-10-03 11:09:25

Uchwała nr 36 dnia 28.09.2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020 (48.96 kB) - 2016-10-03 11:09:05

Uchwała nr 35 dnia 28.09.2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Dydaktyki, Wychowania i Spraw Absolwentów na kadencję 2016-2020 (57.00 kB) - 2016-10-03 11:08:38

Uchwała nr 34 dnia 28.09.2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020 (50.00 kB) - 2016-10-03 11:08:09

Uchwała nr 33 dnia 28.09.2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020 (49.05 kB) - 2016-10-03 11:07:21

Uchwała nr 32 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS (76.85 kB) - 2016-10-03 11:06:55

Uchwała nr 31 dnia 28.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych obciążających działki nr 213/11 w obr. 006 o obszarze 0,3717 ha i nr 213/20 w obr. 006 o obszarze 9,4103 ha. objętych księgą wieczystą Kw nr GD1G/00063124/7 (40.06 kB) - 2016-10-03 11:04:39

Uchwała nr 30 dnia 28.09.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za II kwartał 2016 roku (40.10 kB) - 2016-10-03 11:03:37

Uchwała nr 29 dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktora habilitowanego (4.83 MB) - 2016-07-04 11:05:09

Uchwała nr 28 dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktora (5.94 MB) - 2016-07-04 11:04:50

Uchwała nr 27 dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 (189.58 kB) - 2016-07-04 11:04:28

Uchwała nr 26 dnia 30.06.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za 2015 rok (46.01 kB) - 2016-07-04 11:04:12

Uchwała nr 25 dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok (34.47 kB) - 2016-07-04 11:03:53

Uchwała nr 24 dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWFiS za rok 2015 (40.36 kB) - 2016-07-04 11:03:26

Uchwała nr 23 dnia 30.06.2016 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (34.32 kB) - 2016-07-04 11:03:01

Uchwala nr 22 z dnia 1.06.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za I kwartał 2016 roku (40.06 kB) - 2016-06-02 08:37:30

Uchwała nr 21 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (130.81 kB) - 2016-05-25 16:10:51

Uchwała nr 20 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku sport (94.09 kB) - 2016-05-25 16:10:35

Uchwała nr 19 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń (182.38 kB) - 2016-05-25 16:10:10

Uchwała nr 18 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 24 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 19 maja 2015 roku (41.86 kB) - 2016-05-25 16:09:53

Uchwała nr 17 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS na rok akademicki 2016/2017 (87.18 kB) - 2016-05-25 16:09:31

Uchwała nr 16 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 (118.09 kB) - 2016-05-25 16:09:09

Uchwała nr 15 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmiany ustalenia zasad obliczania godzin dydaktycznych za prace magisterskie w roku akademickim 2016/2017 (34.61 kB) - 2016-05-25 16:08:07

Uchwała nr 14 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą i statutem (36.46 kB) - 2016-04-29 10:20:35

Uchwała nr 13 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ustalenia warunków rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2016/2017 (131.43 kB) - 2016-04-29 10:19:59

Uchwała nr 12 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 24 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 (132.15 kB) - 2016-04-29 10:19:19

Uchwała nr 11 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku sport (37.57 kB) - 2016-04-29 10:18:37

Uchwała nr 10 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (38.01 kB) - 2016-04-29 10:12:23

Uchwała nr 9 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku chiropraktyka (101.89 kB) - 2016-04-29 10:43:36

Uchwała nr 8 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (192.68 kB) - 2016-04-29 10:42:46

Uchwała nr 7 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2016/2017 (194.30 kB) - 2016-04-29 10:08:08

Uchwała nr 6 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad spraw objętych projektem porządku obrad (38.69 kB) - 2016-04-29 10:07:19

Uchwała nr 5 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (885.84 kB) - 2016-02-25 15:17:56

Uchwała nr 4 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS (80.32 kB) - 2016-02-25 11:07:21

Uchwała nr 3 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym AWFiS na rok 2015 (37.91 kB) - 2016-02-25 11:07:02

Uchwała nr 2 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za IV kwartał 2015 roku (44.02 kB) - 2016-02-25 11:06:09

Ilość odwiedzin: 5284
Nazwa dokumentu: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Domaracka-Herrmann
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Domaracka-Herrmann
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Domaracka-Herrmann
Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 13:21:57
Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 13:21:57
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 11:00:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner