logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2015

Załączniki do pobrania:
Z-72-2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (1.35 MB) - 2015-12-23 09:06:13

Z-71-2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za rok akademicki 2014/2015 (132.55 kB) - 2015-12-03 08:31:10

Z-70-2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołu ds. Anali (69.97 kB) - 2015-12-03 08:30:01

Z-69-2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (43.05 kB) - 2015-12-01 14:07:54

Z-68-2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 9 września 2015 r. (92.68 kB) - 2015-12-01 13:27:22

Z-67-2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy (41.33 kB) - 2015-11-23 12:31:39

Z-66-2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 61/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2015/2016 (40.73 kB) - 2015-11-17 12:58:21

Z-65-2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (44.93 kB) - 2015-11-05 12:26:13

Z-64-2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych dla Zleceniobiorcy (Wykonawcy) niebędącego nauczycielem akademickim Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (103.11 kB) - 2015-11-03 11:11:30

Z-63-2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania kierownika Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (43.15 kB) - 2015-10-30 13:39:17

Z-62-2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Hotelarstwa na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (35.26 kB) - 2015-10-30 13:37:31

Z-61-2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2015 / 2016 (822.69 kB) - 2015-10-28 14:42:29

Z-60-2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (46.70 kB) - 2015-10-27 14:10:37

Z-59-2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach Programu Erasmus+” i „Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS (7.72 MB) - 2015-10-20 11:21:47

Z-58-2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany symboli jednostek organizacyjnych na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (112.50 kB) - 2015-10-13 13:36:28

Z-56-2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wynagradzania osób niebędących nauczycielami akademickimi AWFiS, prowadzących zajęcia ze studentami Programu Erasmus+ zatrudnionymi w ramach umów cywilno-prawnych (45.50 kB) - 2015-10-05 14:19:37

Z-54-2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (58.47 kB) - 2015-10-01 10:38:01

Z-53-2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (43.92 kB) - 2015-10-01 10:36:26

Z-52-2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (82.44 kB) - 2015-10-01 10:34:36

Z-51-2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (215.94 kB) - 2015-10-01 10:22:43

Z-50-2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania (1.96 MB) - 2015-10-01 10:18:14

Z-49-2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. laboratoriów naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (35.70 kB) - 2015-09-30 11:28:31

Z-48-2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (252.03 kB) - 2015-09-29 10:57:47

Z-47-2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 32/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 (43.93 kB) - 2015-09-17 14:33:49

Z-46-2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 55/2014 z dnia 16 października 2014 r. (81.17 kB) - 2015-09-17 14:32:45

Z-45-2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych (34.77 kB) - 2015-09-11 14:07:44

Z-44-2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 (34.96 kB) - 2015-09-11 14:06:44

Z-43-2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 213/18 o powierzchni 7.650 m2, zgodnie z Uchwałą nr 26 Senatu AWFiS z dn (63.17 kB) - 2015-09-10 12:32:18

Z-42-2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii (155.83 kB) - 2015-09-09 13:04:00

Z-41-2015 z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (90.96 kB) - 2015-09-09 13:02:17

Z-39-2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (496.44 kB) - 2015-07-22 13:13:03

Z-38-2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. rokowań w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 29 składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 47/3 obr. 006 o powierzchni 15.143 m2, zgodnie z Uchwałą nr 14 Senatu AWFiS z dnia 14 m (502.49 kB) - 2015-07-17 13:13:40

Z-37-2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (453.72 kB) - 2015-07-15 12:13:39

Z-36-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS - Erasmus+ 2014_2015” i „Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS - Erasmus+ 2014 (9.62 MB) - 2015-07-09 14:21:27

Z-35-2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 213/18 o powierzchni 7.650 m2, zgodnie z Uchwałą nr 26 Senatu AWFiS z dnia 03 (501.76 kB) - 2015-07-03 14:07:35

Z-34-2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zakresu prac i obowiązków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych na rok akademicki 2015/2016 (1.57 MB) - 2015-07-02 07:45:03

Z-33-2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 (220.48 kB) - 2015-06-30 10:44:32

Z-32-2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 (332.67 kB) - 2015-06-23 07:17:00

Z-31-2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 213/18 o powierzchni 7.650 m2, zgodnie z Uchwałą nr 26 Senatu AWFiS z dnia (495.41 kB) - 2015-06-16 11:21:03

Z-30-2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2015/2016 (250.71 kB) - 2015-06-09 08:26:43

Z-29-2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.13 MB) - 2015-05-25 10:48:31

Z-28-2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (341.45 kB) - 2015-05-13 13:10:22

Z-27-2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (279.33 kB) - 2015-05-13 13:08:52

Z-26-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. rokowań w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 29 składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 47/3 obr. 006 o powierzchni 15.143 m2, zgodnie z Uchwałą nr 14 Senatu AWFiS z dnia 1 (518.81 kB) - 2015-04-30 12:24:39

Z-25-2015 z dnia 30 kwiertnia 2015 r. w sprawie określania zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów (900.15 kB) - 2015-04-30 12:23:22

Z-24-2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.79 MB) - 2015-04-27 13:52:53

Z-23-2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (285.51 kB) - 2015-04-23 12:22:31

Z-22-2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie rejestracji publikacji naukowych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (2.00 MB) - 2015-04-22 12:55:59

Z-21-2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (244.52 kB) - 2015-04-16 10:42:13

Z-20-2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru preliminarza przychodów i wydatków z tytułu kształcenia grupy słuchaczy studiów podyplomowych/uczestników kursów dokształcających i szkoleń realizowanych przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizy (608.61 kB) - 2015-04-01 12:38:14

Z-19-2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy (263.46 kB) - 2015-03-24 11:27:50

Z-18-2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie cennika opłat za usługi związane z kopiowaniem dokumentów dla podmiotów wnioskujących o udzielenie informacji publicznej (203.72 kB) - 2015-03-19 12:01:30

Z-17-2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 14/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia (282.78 kB) - 2015-03-13 14:17:12

Z-16-2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. rokowań w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 29 składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 47/3 obr. 006 o powierzchni 15.143 m2, zgodnie z Uchwałą nr 14 Senatu AWFiS z dnia 14 ma (512.80 kB) - 2015-03-10 08:15:16

Z-15-2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (216.12 kB) - 2015-03-03 14:39:43

Z-14-2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołu ds. Analiz (330.90 kB) - 2015-03-03 13:57:19

Z-13-2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Organizacji Turystyki i Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (209.96 kB) - 2015-03-03 08:21:08

Z-12-2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania Regulaminu walidacji efektów uczenia się w AWFiS (251.65 kB) - 2015-02-26 09:35:35

Z-11-2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. wdrożenia modułu obsługi KRK Bazus (243.34 kB) - 2015-02-26 09:34:30

Z-10-2015 z dnia 18 lutego 2015 r. powołania Rektorskiej Komisji ds. etyki i dobrych obyczajów w nauce (206.44 kB) - 2015-02-19 08:24:26

Z-9-2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia planu urlopów na rok 2015 oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (1.09 MB) - 2015-02-03 13:33:57

Z-8-2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS - Erasmus+ 2014/2015” i „Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS - Erasmus+ 2014 (9.58 MB) - 2015-02-02 14:52:32

Z-7-2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia planu zamówień publicznych na rok 2015 (3.34 MB) - 2015-02-02 13:49:38

Z-5-2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. rokowań w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 29 składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 47/3 obr. 006 o powierzchni 15.143 m2, zgodnie z Uchwałą nr 14 Senatu AWFiS z dnia 14 ma (507.30 kB) - 2015-02-02 13:48:18

Z-4-2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad opisywania dokumentów księgowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (112.85 kB) - 2015-01-27 15:20:07

Z-3-2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” (186.04 kB) - 2015-01-23 13:14:04

Z-2-2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych (255.12 kB) - 2015-01-22 13:24:58

Z-1-2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. wnioskowania o ordery i odznaczenia państwowe oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (338.96 kB) - 2015-01-14 13:57:18

Ilość odwiedzin: 8783
Nazwa dokumentu: 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Walder
Data wytworzenia informacji: 2015-01-14 13:46:10
Data udostępnienia informacji: 2015-01-14 13:46:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 09:06:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner