logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
minus UCHWAŁY SENATU AWFiS
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > UCHWAŁY SENATU AWFiS > 2015

Załączniki do pobrania:
Uchwała nr 53 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej (50.55 kB) - 2015-12-22 16:03:23

Uchwała nr 52 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego AWFiS za rok 2015 (41.29 kB) - 2015-12-22 16:02:42

Uchwała nr 51 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (317.38 kB) - 2015-12-22 16:01:59

Uchwała Nr 50 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 (45.91 kB) - 2015-11-25 13:54:19

Uchwała Nr 49 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za III kwartały 2015 roku (44.34 kB) - 2015-11-25 13:52:56

Uchwała Nr 48 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 52 Senatu AWFiS z dnia 17.12.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (51.46 kB) - 2015-11-25 13:53:37

Uchwała Nr 47 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (30.79 kB) - 2015-10-05 14:25:30

Uchwała Nr 46 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany „Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” (508.81 kB) - 2015-10-05 14:24:59

Uchwała Nr 45 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (29.15 kB) - 2015-10-05 14:24:31

Uchwała Nr 44 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie nadania Przystani Wioślarskiej AWFiS imienia Ryszarda Bielańskiego (24.36 kB) - 2015-10-05 14:24:02

Uchwała Nr 43 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (211.13 kB) - 2015-10-05 14:23:21

Uchwała Nr 42 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (28.87 kB) - 2015-10-05 14:18:55

Uchwała Nr 41 z dnia 9.09.2015 r. w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 20 Senatu AWFiS z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS na rok akademicki 2015/2016 (40.91 kB) - 2015-09-09 12:44:48

Uchwała Nr 40 z dnia 9.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS wynikającej z planowanego utworzenia Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii (87.62 kB) - 2015-09-09 12:44:09

Uchwała Nr 39 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie nadania Sali Kongresowej AWFiS imienia prof. dra hab. n. med. Jerzego Popinigisa (22.02 kB) - 2015-07-09 14:33:14

Uchwała Nr 38 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu/pożyczki do kwoty 5.000.000 zł i ustanowienie jego zabezpieczeń (35.97 kB) - 2015-07-09 14:32:39

Uchwała Nr 37 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działkach 213/20 i 213/11 położonych w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 (30.78 kB) - 2015-07-09 14:31:50

Uchwała Nr 36 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 – działek o nr 213/19, 57/15, 57/17 (28.62 kB) - 2015-07-09 14:31:16

Uchwała Nr 35 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (24.21 kB) - 2015-07-09 14:29:51

Uchwała Nr 34 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia z struktury organizacyjnej Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii (57.23 kB) - 2015-06-29 09:03:28

Uchwała Nr 33 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Senatu AWFiS z dnia 8.03.2012 r. w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (454.15 kB) - 2015-06-26 13:56:35

Uchwała Nr 32 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” (736.97 kB) - 2015-06-26 13:55:53

Uchwała Nr 31 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 (177.51 kB) - 2015-06-26 13:55:20

Uchwała Nr 30 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za 2014 rok (36.79 kB) - 2015-06-26 14:00:54

Uchwała Nr 29 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok (24.92 kB) - 2015-06-26 13:54:00

Uchwała Nr 28 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za rok 2014 (31.75 kB) - 2015-06-26 14:02:43

Uchwała Nr 27 z dnia 3.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 42 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetu i Finansów na kadencję 2012-2016 (27.68 kB) - 2015-06-09 09:06:51

Uchwała Nr 26 z dnia 3.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 stanowiącej działkę nr 213/18 o powierzchni 7.650 m2 (26.74 kB) - 2015-06-09 09:06:12

Uchwała Nr 25 z dnia 3.06.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za I kwartał 2015 roku (31.46 kB) - 2015-06-09 09:05:15

Uchwała nr 24 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 (486.47 kB) - 2015-05-29 13:22:48

Uchwała nr 23 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na kierunek terapia zajęciowa dla kandydatów na studia I stopnia na rok akademicki 2015/2016 (110.18 kB) - 2015-05-29 13:21:50

Uchwała Nr 22 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa (392.79 kB) - 2015-04-30 12:01:06

Uchwała Nr 21 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2015/2016 (193.61 kB) - 2015-04-30 12:00:38

Uchwała Nr 20 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS na rok akademicki 2015/2016 (74.80 kB) - 2015-05-05 16:02:08

Uchwała Nr 19 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 (488.71 kB) - 2015-04-30 11:59:23

Uchwała Nr 18 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii. (27.47 kB) - 2015-03-27 14:09:07

Uchwała Nr 17 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dr Annie Szumilewicz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich (28.69 kB) - 2015-03-27 14:08:31

Uchwała Nr 16 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 40 Senatu AWFiS z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012-2016 (33.95 kB) - 2015-03-27 14:08:01

Uchwała Nr 15 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 9 Senatu AWFiS z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 44 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2012-2016 (26.77 kB) - 2015-03-27 14:07:27

Uchwała Nr 14 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademi (38.62 kB) - 2015-03-27 14:06:52

Uchwała Nr 13 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2015/2016 (114.13 kB) - 2015-03-27 14:06:05

Uchwała Nr 12 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” (80.73 kB) - 2015-03-27 14:05:32

Uchwała Nr 11 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrze (142.66 kB) - 2015-03-27 14:04:43

Uchwała nr 10 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013‑2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za IV kwartały 2014 roku (31.82 kB) - 2015-03-27 14:03:41

Uchwała Nr 9 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 44 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2012-2016 (30.98 kB) - 2015-02-26 14:04:15

Uchwała Nr 8 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzonych na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWFiS (284.74 kB) - 2015-02-26 14:02:12

Uchwała Nr 7 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzonych na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWFiS (294.63 kB) - 2015-02-26 14:00:42

Uchwała Nr 6 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie sprostowania omyłki redakcyjnej w uchwale nr 15 Senatu AWFiS z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów, poziomów i profilów kształcenia prowadzonych w AWFiS w Gdańsku w roku a (35.86 kB) - 2015-02-26 14:00:16

Uchwała Nr 5 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 19 Senatu AWFiS z dnia 9.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora sportu oraz dyplomu trenera sportu (24.23 kB) - 2015-02-26 13:59:19

Uchwała Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 54 Senatu AWFiS z dnia 9.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru dyplomu certyfikowanego trenera sportu (23.87 kB) - 2015-02-26 13:58:03

Uchwała Nr 3 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 73 Senatu AWFiS z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWFiS będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenia wzoru ankiety oceny (236.27 kB) - 2015-03-03 09:59:35

Uchwała nr 2 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” (1.02 MB) - 2015-02-26 13:56:24

Uchwała nr 1 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (27.73 kB) - 2015-02-26 13:55:25

Ilość odwiedzin: 8069
Nazwa dokumentu: 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Bartłomiej Oczkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Bartłomiej Oczkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-21 21:00:02
Data udostępnienia informacji: 2014-10-21 21:00:02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 16:03:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner