logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
minus UCHWAŁY SENATU AWFiS
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > UCHWAŁY SENATU AWFiS > 2014

Załączniki do pobrania:
Uchwała nr 70 z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie statutu Uczelni (27.63 kB) - 2014-12-19 12:43:52

Uchwała nr 69 z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie statutu Uczelni (585.47 kB) - 2015-01-07 12:11:35

Uchwała nr 68 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na rok 2014 (30.37 kB) - 2014-12-19 12:42:51

Uchwała nr 67 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie aktualizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” (39.18 kB) - 2014-12-19 12:42:20

Uchwała nr 66 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego AWFiS za rok 2014 (29.37 kB) - 2014-12-19 12:41:37

Uchwała nr 65 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (29.93 kB) - 2014-12-19 12:40:42

Uchwała nr 64 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przedstawienia spośród nauczycieli akademickich kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (29.36 kB) - 2014-12-19 12:39:50

Uchwała nr 63 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52 Senatu AWFiS z dnia 17.12.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (32.58 kB) - 2014-12-19 12:39:12

Uchwała nr 62 Senatu AWFiS z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 1 z dnia 2.12.2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej (32.74 kB) - 2014-12-19 12:37:19

Uchwała nr 61 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 75 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (34.43 kB) - 2014-12-19 12:36:54

Uchwała nr 60 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Senatu AWFiS nr 72 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów (31.09 kB) - 2014-12-19 12:35:42

Uchwała nr 59 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad spraw objętych projektem porządku obrad (37.83 kB) - 2014-12-19 12:34:40

Uchwała nr 58 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za III kwartały 2014 roku (35.38 kB) - 2014-12-01 10:48:14

Uchwała nr 57 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji uzupełniającej do sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” na koniec 2013 roku (40.97 kB) - 2014-12-01 10:47:41

Uchwała nr 56 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFiS (354.65 kB) - 2014-12-01 10:46:55

Uchwała nr 55 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFiS (368.37 kB) - 2014-12-01 10:45:55

Uchwała nr 54 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w Terminarzu Organizacji Roku Akademickiego 2014/2015 (32.64 kB) - 2014-12-01 10:45:07

Uchwała nr 53 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 74 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej na kadencję 2012-2016 (37.93 kB) - 2014-12-01 10:44:26

Uchwała nr 52 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 62 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej na kadencję 2012-2016 (38.99 kB) - 2014-12-01 10:43:52

Uchwała nr 51 Senatu AWFiS z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie nieumieszczania w porządku obrad sprawy objętej projektem porządku obrad (29.53 kB) - 2014-12-01 10:42:50

Uchwała nr 50 Senatu AWFiS z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów (223.31 kB) - 2014-10-30 09:09:11

Uchwała nr 49 Senatu AWFiS z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia (274.97 kB) - 2014-10-30 09:08:23

Uchwała nr 48 Senatu AWFiS z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia (240.43 kB) - 2014-10-30 09:07:48

Uchwała nr 47 Senatu AWFiS z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS (314.66 kB) - 2014-10-21 13:33:09

Uchwała nr 45 Senatu AWFiS z dnia 15 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS doktoranta Jarosława Kłodzińskiego (218.36 kB) - 2014-10-21 13:32:26

Uchwała nr 44 Senatu AWFiS z dnia 15 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS prof. nadzw. dra hab. Władysława Jagiełło jako przedstawiciela grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habili (274.00 kB) - 2014-10-21 13:31:46

Uchwała nr 43 Senatu AWFiS z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za I półrocze 2014 roku (268.91 kB) - 2014-10-02 12:04:11

Uchwała nr 42 Senatu AWFiS z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać to świadectwo (868.21 kB) - 2014-10-02 12:02:53

Uchwała nr 40 Senatu AWFiS z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS dra Krzysztofa Byzdry (192.84 kB) - 2014-07-15 09:24:24

Uchwała nr 39 Senatu AWFiS z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS studentki Natalii Bogun (196.08 kB) - 2014-07-15 09:23:45

Uchwała nr 38 Senatu AWFiS z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS dra Tomasza Grzywacza (198.56 kB) - 2014-07-15 09:22:59

Uchwała nr 37 Senatu AWFiS z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 14 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS w roku 2014/2015 (244.36 kB) - 2014-07-15 09:21:27

Uchwała nr 36 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za I kwartał 2014 roku (75.91 kB) - 2014-07-10 08:53:11

Uchwała nr 35 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” na koniec 2013 roku (86.17 kB) - 2014-07-10 08:52:38

Uchwała nr 34 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok (67.55 kB) - 2014-07-10 08:52:08

Uchwała nr 33 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za rok 2013 (277.59 kB) - 2014-07-10 08:51:39

Uchwała nr 32 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Certyfikatu Menedżera Dyscypliny Sportu (267.27 kB) - 2014-07-10 08:50:53

Uchwała nr 31 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania Wykazu studiów podyplomowych na rok akademicki 2014/2015 (2.87 MB) - 2014-07-30 07:36:55

Uchwała nr 30 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń (750.21 kB) - 2014-07-10 08:49:52

Uchwała nr 29 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.02 MB) - 2014-07-10 08:49:19

Uchwała nr 28 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 (380.65 kB) - 2014-07-10 08:48:41

Uchwała nr 27 Senatu AWFiS z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy bądź umowy najmu nieruchomości położonej w Gdańśku przy ul. Siennickiej, to jest zabudowanej działki gruntu nr 35/5 w obr. 091 o powierzchni 2923 m2 oraz działki gruntu nr 35/4 w obr. (475.20 kB) - 2014-05-30 09:01:14

Uchwała nr 26 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Komunikacja i dziennikarstwo sportowe” prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWFiS (1.27 MB) - 2014-04-29 12:57:52

Uchwała nr 25 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do uchwały Senatu AWFiS z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktora (667.77 kB) - 2014-04-29 12:57:20

Uchwała nr 24 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr 5 Senatu AWFiS z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktora habilitowanego (662.50 kB) - 2014-04-29 12:56:54

Uchwała nr 23 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru CERTYFIKATU Menedżera dyscypliny Sportu (1.01 MB) - 2014-04-29 12:56:23

Uchwała nr 22 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (487.64 kB) - 2014-04-29 12:55:55

Uchwała nr 21 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać to świadectwo (1.16 MB) - 2014-04-29 12:55:16

Uchwała nr 20 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru dyplomu menedżera i dyplomu trenera (802.92 kB) - 2014-04-29 12:54:46

Uchwała nr 19 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora sportu oraz dyplomu trenera sportu (797.45 kB) - 2014-04-29 12:54:16

Uchwała nr 18 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z odpisami oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z odpisami (2.82 MB) - 2014-04-29 12:53:44

Uchwała nr 17 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z odpisami oraz warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać wydawany dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z odpisamisami (7.04 MB) - 2014-11-12 13:23:29

Uchwała nr 16 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWFiS (1.07 MB) - 2014-04-29 12:52:37

Uchwała nr 15 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2014/2015 AWFiS (2.58 MB) - 2014-04-29 12:49:41

Uchwała nr 14 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS w roku 2014/2015 (773.32 kB) - 2014-04-29 12:49:13

Uchwała nr 13 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 (3.46 MB) - 2014-04-29 12:48:44

Uchwała nr 12 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2014/2015 (1.02 MB) - 2014-04-29 12:47:49

Uchwała nr 11 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (9.48 MB) - 2014-04-29 12:47:06

Uchwała nr 10 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2014 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” za IV kwartał 2013 roku (315.20 kB) - 2014-04-29 12:46:05

Uchwała nr 9 Senatu AWFiS z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Narodowemu Centrum Żeglarstwa AWFiS imienia doktora Krzysztofa Zawalskiego (249.56 kB) - 2014-04-29 12:45:21

Uchwała nr 6 Senatu AWFiS z dnia 2.02.2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.83 MB) - 2014-02-05 08:07:20

Uchwała nr 5 Senatu AWFiS z dnia 29.01.2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 44 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2012-2016 (267.88 kB) - 2014-02-03 09:08:56

Uchwała nr 4 Senatu AWFiS z dnia 29.01.2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 43 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Sportu na kadencję 2012-2016 (246.73 kB) - 2014-02-03 09:07:56

Uchwała nr 3 Senatu AWFiS z dnia 29.01.2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 42 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetu i Finansów na kadencję 2012-2016 (268.08 kB) - 2014-02-03 09:07:13

Uchwała nr 2 Senatu AWFiS z dnia 29.01.2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 41 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Dydaktyki, Wychowania i Spraw Absolwentów na kadencję 2012-2016 (288.96 kB) - 2014-02-03 09:06:13

Uchwała nr 1 Senatu AWFiS z dnia 29.01.2014 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym AWFiS na rok 2013 (235.70 kB) - 2014-02-03 09:04:07

Ilość odwiedzin: 5912
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Gliszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gliszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-07 13:48:20
Data udostępnienia informacji: 2014-01-07 13:48:20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-07 12:11:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner