logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


DANE O UCZELNI > Senat

Skład Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Rektor
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska

Prorektorzy
-    prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
-    prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz – Prorektor ds. Studenckich i Sportu
-    prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda-Biernacka – Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju

Dziekani:
-    prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski
-    prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak
-    prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
-    prof. dr hab. Roman Kalina
-    prof. nadzw.dr hab. Marek Adam
-    prof. nadzw. dr hab. Piotr Godlewski
-    prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
-    prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Kochanowicz
-    prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski
-    prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Jasiński
-    prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Prusik
-    prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prusik
-    prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Resiak
-    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szwarc
-    prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann
-    prof. nadzw. dr hab. Artur Ziółkowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
-    dr Marcin Dornowski
-    dr Paweł Drobnik
-    dr Małgorzata Kawa
-    dr Piotr Makar
-    dr Anna Szumilewicz
-    dr Tomasz Taraszkiewicz

Przedstawiciele pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi:
-    mgr Eliza Juwko-Knapkiewicz
-    mgr Marta Wójcik-Szot

Przedstawiciele studentów i doktorantów:
-    stud. Oliwia Lisewska
-    vacat
-    vacat
-    vacat
-    stud. Grzegorz Bielkuński
-    stud. Jakub Chabrowski
-    mgr Michał Kosiński

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:
-    mgr Olgierd Bojke – Kanclerz
-    mgr Anna Lewandowska – Kwestor
-    mgr Alicja Kruszyńska – Biblioteka Główna
-    Przedstawiciel ZNP Pracowników AWFiS w Gdańsku
-    Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” przy AWFiS w Gdańsku
-    mgr Robert Brzeziński – Przedstawiciel ZZP AWFiS w Gdańsku

 

Ilość odwiedzin: 9215
Nazwa dokumentu: Senat
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Klejnglas
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17 13:02:24
Data udostępnienia informacji: 2013-12-17 13:02:24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-28 11:06:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner