logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2014

Załączniki do pobrania:
Z-77-2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 71/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów, odwoławczych komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów, rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczyc (650.65 kB) - 2014-12-19 08:36:00

Z-76-2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. powołania komisji ds. rokowań w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 29 składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 47/3 obr. 006 o powierzchni 15.143 m2, zgodnie z Uchwałą nr 14 Senatu AWFiS z dnia 14 maja 2013 (487.18 kB) - 2014-12-19 08:34:45

Z-75-2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołu ds. (456.84 kB) - 2014-12-19 08:33:40

Z-74-2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości i Programów Kształcenia (172.59 kB) - 2014-12-18 08:10:34

Z-73-2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Asystenckiego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (2.21 MB) - 2014-12-18 08:08:28

Z-72-2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 21/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. (632.60 kB) - 2014-12-17 10:36:27

Z-71-2014 z dnia 11 grudnia w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (247.30 kB) - 2014-12-12 08:37:58

Z-70-2014 z dnia 11 grudnia w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 62/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Stałego Komitetu ds. organizacji uroczystości związanych z nadawaniem tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadecki (258.91 kB) - 2014-12-12 08:36:31

Z-69-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za szczególne zasługi dla rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (259.68 kB) - 2014-12-12 08:34:20

Z-68-2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za rok akademicki 2013/2014 (1.10 MB) - 2014-11-27 08:33:13

Z-67-2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie Powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (276.09 kB) - 2014-11-25 13:49:29

Z-66-2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (670.00 kB) - 2014-11-24 10:48:54

Z-65-2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy (235.66 kB) - 2014-11-24 10:41:12

Z-64-2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku nr 18/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu (735.06 kB) - 2014-11-20 10:53:25

Z-63-2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania kierownika Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (219.75 kB) - 2014-11-20 10:38:05

Z-62-2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wzorów sprawozdań planowanych oraz rozliczania godzin dydaktycznych oraz terminów ich składania (343.76 kB) - 2014-11-19 08:38:42

Z-61-2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 36/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ,,Umowy o usługi edukacyjne" na studiach stacjonarnych prowadoznych w AWFiS w Gdańsku oraz Zarządzenia Rektora nr 61/2012 w sprawie wprowadze (218.53 kB) - 2014-11-04 07:33:34

Z-60-2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia rektora AWFiS nr 11/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy (302.26 kB) - 2014-11-04 07:29:35

Z-59-2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej na AWFiS (1.22 MB) - 2014-11-04 07:27:50

Z-58-2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie odwołania Kierownika Studiów Doktoranckich AWFiS (137.84 kB) - 2014-11-04 07:24:39

Z-57-2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds laboratoriów naukowych AWFiS (130.48 kB) - 2014-11-04 07:21:44

Z-56 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (535.34 kB) - 2014-11-04 07:17:36

Z-55-2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (6.24 MB) - 2014-11-20 10:30:48

Z-54-2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania kierowników katedr, zakładów i pracowni na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (633.67 kB) - 2014-11-20 10:15:15

Z-53-2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 36/2013 z dn 31 lipca 2013 r. (574.22 kB) - 2014-11-20 09:54:05

Z-52-2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania kierowników zakładów i pracowni na Wydziale Turystyki i Rekracji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (314.67 kB) - 2014-11-20 08:36:06

Z-51-2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (187.16 kB) - 2014-11-20 08:22:31

Z-50-2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (8.00 MB) - 2014-10-02 10:32:41

Z-49-2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (9.34 MB) - 2014-10-02 10:31:20

Z-45-2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Cennika opłat Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku obowiązującego w roku akademickim 2014/2015 (624.56 kB) - 2014-10-01 11:48:47

Z-44-2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2014/2015 (1.03 MB) - 2014-09-25 11:27:15

Z-43-2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 21/2008 z dnia 1 października 2008 r. (424.57 kB) - 2014-09-23 07:50:00

Z-42-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Cennika opłat za zakwaterowania w Domu Studenckim oraz w Domu Asystenckim (674.15 kB) - 2014-09-17 08:03:05

Z-40-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na rok akademicki 2014/2015 organizowanych przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (348.16 kB) - 2014-08-18 10:32:01

Z-39-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na rok akademicki 2014/2015 (465.50 kB) - 2014-08-18 10:31:01

Z-38-2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich (1.38 MB) - 2014-07-31 11:13:42

Z-37-2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (614.20 kB) - 2014-07-23 10:17:28

Z-36-2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (727.49 kB) - 2014-07-23 10:16:34

Z-35-2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (145.45 kB) - 2014-07-21 10:18:26

Z-34-2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 (292.37 kB) - 2014-07-11 09:27:21

Z-33-2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad odbywania podróży służbowych i wyjazdów kierowanych oraz używania do celow słuzbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja (2.53 MB) - 2014-07-15 10:00:50

Z-31-2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz zasad ich sporządzania (1.40 MB) - 2014-06-24 12:46:54

Z-30-2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (2.66 MB) - 2014-06-24 11:52:11

Z-29-2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 (262.13 kB) - 2014-06-10 13:22:03

Z-28-2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 (195.47 kB) - 2014-06-03 13:10:37

Z-27-2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (144.53 kB) - 2014-05-29 12:01:26

Z-26-2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich AWFiS w Gdańsku” wprowadzonego Zarzą (3.42 MB) - 2014-05-28 13:32:42

Z-25-2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zakresu prac i obowiązków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych, na rok akademicki 2014/2015 (1.14 MB) - 2014-05-28 09:58:23

Z-24-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Różnic Inwentaryzacyjnych (210.96 kB) - 2014-04-29 11:52:35

Z-23-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (2.44 MB) - 2014-04-29 11:51:43

Z-22-2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu powypadkowego (181.55 kB) - 2014-04-24 11:47:54

Z-21-2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Kapituły ds. Honorowania Osiągnięć z okazji 45-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (204.87 kB) - 2014-04-08 11:12:22

Z-20-2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności (289.04 kB) - 2014-04-08 11:11:28

Z-19-2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (242.54 kB) - 2014-04-07 10:21:57

Z-18-2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia planu urlopów na rok 2014 oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (322.51 kB) - 2014-04-07 10:21:20

Z-17-2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad finansowania postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora (8.77 MB) - 2014-04-07 10:20:21

Z-16-2014 z dnia 1.04.2014 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto (3.25 MB) - 2014-04-02 11:13:59

Z-15-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia nowych załączników nr 1, 2 do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 36/2013 z dnia 31 (684.08 kB) - 2014-03-28 10:09:56

Z-14-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie powołania kierownika Zakładu Biologii, Ekologii i Medycyny Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (179.68 kB) - 2014-03-28 10:08:17

Z-13-2014 z dnia 20.03.2014 w sprawie wprowadzenia „Procedury obiegu dokumentacji przy projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” (2.79 MB) - 2014-03-20 11:00:59

Z-12-2014 z dnia 19.03.2014 w sprawie finansowania zakupu okularów do pracy przy komputerze (589.37 kB) - 2014-03-19 13:18:20

Z-11-2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie dni wolnych od pracy (297.92 kB) - 2014-03-18 10:02:09

Z-10-2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie powołania kierownika Pracowni Koszykówki na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (177.68 kB) - 2014-03-17 13:50:02

Z-9-2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 17/2009 z dnia 18.02.2009 r. w sprawie stanowisk w AWFiS w Gdańsku, których zajowanie może się łączyć z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (189.51 kB) - 2014-03-17 13:50:49

Z-8-2014 z dnia 11.02.2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (503.52 kB) - 2014-02-12 09:15:44

Z-7-2014 z dnia 6.02.2014 w sprawie powołania rzecznika prasowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śnaideckeigo w Gdańsku (305.85 kB) - 2014-02-07 07:58:35

Z-6-2014 z dnia 5.02.2014 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.08 MB) - 2014-02-05 12:54:15

Z-5-2014 z dnia 29.01.2014 w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia (773.38 kB) - 2014-01-29 13:11:59

Z-4-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (443.93 kB) - 2014-01-23 14:12:06

Z-3-2014 z dnia 15.01.2014 w sprawie sporządzenia planu zamówień publicznych na rok 2014 (3.68 MB) - 2014-01-16 07:14:05

Z-2-2014 z dnia 14.01.2014 w sprawie powołania nowego kierownika Zakładu Informatyki i Statystyki na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (185.01 kB) - 2014-01-14 11:58:18

Z-1-2014 z dnia 7.01.2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 49/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - Górkach (204.99 kB) - 2014-01-07 13:50:29

Ilość odwiedzin: 15437
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Gliszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gliszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Walder
Data wytworzenia informacji: 2013-01-10 14:25:41
Data udostępnienia informacji: 2013-01-10 14:25:41
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 08:36:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner