logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2013

Załączniki do pobrania:
Z-71-2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2013/2014 (1.26 MB) - 2013-12-20 15:07:51

Z-70-2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia rejestrów umów, w tym Centralnego rejestru umów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.” (3.17 MB) - 2013-12-20 11:14:32

Z-69-2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 21/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. (316.70 kB) - 2013-12-20 11:17:21

Z-68-2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 64/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (335.36 kB) - 2013-12-18 13:37:07

Z-67-2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2011/2012 i 2012/2013 (1.05 MB) - 2013-12-11 12:35:51

Z-66-2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie dni wolnych od pracy (2.71 MB) - 2013-12-06 11:21:10

Z-65-2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (494.06 kB) - 2013-12-03 08:56:08

Z-64-2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (3.03 MB) - 2013-12-03 08:54:56

Z-63-2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (144.03 kB) - 2013-11-27 11:36:53

Z-62-2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (579.57 kB) - 2013-11-19 11:19:02

Z-61-2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych ze słuchaczami i uczestnikami form kształcenia organizowanych przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (7.92 MB) - 2013-11-14 11:25:51

Z-60-2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dnia wolnego od pracy (171.39 kB) - 2013-10-29 11:51:09

Z-59-2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie utworzenia dodatkowych kierunków studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014 organizowanych przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (291.72 kB) - 2013-10-23 10:55:41

Z-58-2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujacych w roku akademickim 2013/2014 (1.34 MB) - 2013-10-22 12:11:02

Z-57-2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o zasadach studiowania na studiach podyplomowych i warunkach odpłatności za studia podyplomowe (1.60 MB) - 2013-10-21 14:27:17

Z-56-2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia nowego załącznika nr 1 do Zasad finansowania postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzony (519.63 kB) - 2013-10-15 11:07:15

Z-55-2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 213/16 obr. 006 o powierzchni 1 438 m2, znajdującej się w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 574 (411.47 kB) - 2013-10-15 09:08:18

Z-54-2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości i Programów Kształcenia (139.84 kB) - 2013-10-08 11:58:02

Z-53-2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (281.69 kB) - 2013-10-03 09:00:04

Z-52-2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania kierowników katedr i zakładów na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (882.30 kB) - 2013-10-04 11:33:58

Z-51-2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (8.31 MB) - 2013-11-14 08:13:34

Z-50-2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (9.69 MB) - 2013-10-04 11:32:30

Z-49-2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku- Górkach Zachodnich-II etap” (428.33 kB) - 2013-10-01 12:27:13

Z-48-2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za szczególne zasługi dla rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (220.88 kB) - 2013-10-01 12:26:00

Z-47-2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (151.27 kB) - 2013-10-01 10:20:23

Z-46-2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Uczelnianego AWFiS oraz Regulaminu Wewnętrznego Komitetu Wydawniczego AWFiS (2.62 MB) - 2013-10-01 10:19:08

Z-44-2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Cennika opłat Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku obowiązującego w roku akademickim 2013/2014 (697.39 kB) - 2013-09-30 08:28:04

Z-43-2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2013/2014 (1.21 MB) - 2013-10-22 08:21:00

Z-42-2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku „Uczelnianych zasad finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014” (3.85 MB) - 2013-09-30 08:25:21

Z-41-2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej, to jest: działek gruntu nr 216, 213/10, 213/12 obr. 006 o łącznej powierzchni 9.502 m2 oraz udziału w prawie własności działki nr 21 (545.70 kB) - 2013-09-24 10:47:37

Z-40-2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWF nr 9/1994 z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń i obiektów AWF (150.61 kB) - 2013-09-20 08:43:46

Z-39-2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia nowych załączników nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 36/2013 z dnia 31 lipca 2013 r (3.10 MB) - 2013-09-17 11:46:17

Z-38-2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 10/1994 z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia ochrony obiektów AWF (155.87 kB) - 2013-09-04 10:57:31

Z-37-2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia akronimu oznaczenia projektu przyjętego do realizacji 1 sierpnia 2013 r. „Akademia Wspierania Fachowców” i realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (669.46 kB) - 2013-08-27 11:28:35

Z-36-2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (7.78 MB) - 2013-07-31 15:33:15

Z-35-2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 29/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz zasad pobytu w Ośrodku Sportowo – Szkoleniowym AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Raduniu (dalej: „Ośrodek”) (228.13 kB) - 2013-07-31 14:06:15

Z-34-2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 (181.21 kB) - 2013-07-24 12:45:15

Z-32-2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie korzystania ze służbowych telefonów stacjonarnych przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (321.87 kB) - 2013-07-15 07:16:54

Z-31-2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zakresu prac i obowiązków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych, na rok akademicki 2013/2014 (1.26 MB) - 2013-07-15 07:15:52

Z-29-2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz zasad pobytu w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Raduniu (756.50 kB) - 2013-07-03 12:10:21

Z-28-2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 (311.06 kB) - 2013-06-27 13:43:18

Z-27-2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014 organizowanych przez Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (326.08 kB) - 2013-06-27 13:42:15

Z-26-2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.11 MB) - 2013-06-27 13:41:04

Z-25-2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz zasad wydatkowania środków z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesi (705.38 kB) - 2013-06-26 11:18:20

Z-24-2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014, (277.54 kB) - 2013-06-26 11:17:11

Z-23-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 (203.40 kB) - 2013-06-18 11:17:59

Z-22-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 (222.74 kB) - 2013-06-18 11:16:47

Z-21-2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (5.74 MB) - 2013-06-11 14:18:05

Z-19-2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Cennika opłat Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS w Gdańsku obowiązującego w roku akademickim 2013/2014 (752.38 kB) - 2013-06-10 10:58:22

Z-17-2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdań dotyczących planowanych i realizowanych godzin dydaktycznych na poszczególnych kierunkach, trybach i formach kształcenia. (401.56 kB) - 2013-06-05 12:31:08

Z-16-2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Siennickiej, to jest: zabudowanych działek gruntu nr 32, 34, 35/6 obr.091, nr 126, 201 obr. 101, nr 35/2, 35/3 obr. 091 o łącznej powierzchni 5.956 m2 oraz u (781.38 kB) - 2013-05-28 08:47:13

Z-15-2013 z dnia 9 maja 2013 w sprawie zasad finansowania postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora (9.29 MB) - 2013-05-10 07:34:11

Z-14-2013 z dnia 15 kwietnia 2013 zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych powołanej Z-67-2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz powołania Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych (241.60 kB) - 2013-04-16 10:53:44

Z-13-2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (642.61 kB) - 2013-04-02 10:51:18

Z12-2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej (221.32 kB) - 2013-03-25 11:44:38

Z-11-2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie dni wolnych od pracy (209.25 kB) - 2013-03-14 08:19:53

Z-10-2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich AWFiS w Gdańsku" (2.76 MB) - 2013-03-05 12:42:01

Z-9-2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie odwołania kierownika Zakładu Organizacji Turystyki i Rekreacji (149.55 kB) - 2013-03-05 07:20:13

Z-8-2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie sporządzenia planu urlopów na rok 2013 oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (1.16 MB) - 2013-02-21 11:48:11

Z-7-2013 z dnia 12.02.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 67/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (246.31 kB) - 2013-02-12 11:29:42

Z-6-2013 z dnia 28.01.2013 w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (247.06 kB) - 2013-01-28 10:56:22

Z-5-2013 z dnia 28.01.2013 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktorskich" (1.73 MB) - 2013-01-28 10:55:44

Z-4-2013 z dnia 28.01.2013 w sprawie wprowadzenia "Zasad i trybu przyznawania urlopów naukowych" (886.22 kB) - 2013-01-28 10:54:37

Z-3-2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 21/2008 z dnia 1 października 2008 r. (280.99 kB) - 2013-01-24 10:53:49

Z-2-2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. wnioskowania o ordery i odznaczenia państwowe oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (290.45 kB) - 2013-01-22 08:34:12

Z-1-2013 z dnia 7.01.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wynajęcia części gastronomiczno –hotelowej i odnowy biologicznej, znajdujących się w budynku Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS, położonego w Gdańsku przy ul. Stogi 21 (389.18 kB) - 2013-01-10 14:28:22

Ilość odwiedzin: 18205
Nazwa dokumentu: 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Gliszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gliszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07 13:15:41
Data udostępnienia informacji: 2013-01-07 13:15:41
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 15:07:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner