logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2012

Załączniki do pobrania:
Zarządzenie Rektora nr 71/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów, odwoławczych komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów, rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich, rzeczników dyscyplinarnych ds. student (466.00 kB) - 2012-12-20 14:27:35

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 70/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2009/2010 i 2010/2011 (895.54 kB) - 2012-12-18 12:26:00

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 69/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie aktualizacji symboli kont analitycznych do kont zespołu "5", stanowiących załącznik nr 2 do "Zasad polityki rachunkowości AWFiS" (1.33 MB) - 2012-12-17 10:47:39

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 68/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (3.37 MB) - 2012-12-14 14:44:53

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 67/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (266.82 kB) - 2012-12-12 07:21:30

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 66/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie procedury ustanawiania, dystrybucji i archiwizacji aktów normatywnych AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1022.80 kB) - 2012-12-11 08:50:38

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 65/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia planu zamówień publicznych na rok 2013 (3.35 MB) - 2012-11-21 13:19:38

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 64/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu badawczego o nazwie "Narodowe Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Psychologii Sportu" (37.40 kB) - 2012-11-15 13:01:37

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 63/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 (36.45 kB) - 2012-11-14 12:30:00

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 62/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Stałego Komitetu ds. organizacji uroczystości związanych z nadawaniem tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku (40.33 kB) - 2012-11-12 15:17:32

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 61/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru "Umowy o usługi edukacyjne" na studiach niestacjonarnych, prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (91.66 kB) - 2012-11-12 12:39:38

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 60/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (7.78 MB) - 2012-10-30 12:27:59

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 59/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 28/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad kasacji ruchomych składników majątkowych lub ich zbywania (321.66 kB) - 2012-10-30 09:50:53

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 58/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Rokowań w celu przygotowania do sprzedaży (drugie rokowania na sprzedaż) zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka o łącznej powierzchni 1 900 m 2 skła (407.89 kB) - 2012-10-25 11:02:02

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 58/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Rokowań w celu przygotowania do sprzedaży (drugie rokowania na sprzedaż) zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka, o łącznej powierzchni 1.900 m 2 skal (407.89 kB) - 2012-10-25 10:40:59

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 57/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania kierownika Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (198.75 kB) - 2012-10-15 13:10:54

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 56/2012 z dnia15 października 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad dokumentowania sprzedaży towarów i usług AWFiS im. Jędrzeja Śnaideckiego w Gdańsku, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 53/2012 z dnia 9 października 2012 r. (249.89 kB) - 2012-10-15 13:06:20

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 55/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach związanych z kierowaniem jednostką organizacyjną (274.78 kB) - 2012-10-12 10:26:25

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 54/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz zamknięcia obiektów Uczelni w dniach od 24 grudnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. (261.41 kB) - 2012-10-11 14:53:53

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 53/2012 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad dokumentowania sprzedaży towarów i usług Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (2.59 MB) - 2012-10-09 12:41:06

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 52/2012 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianych zasad finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników w ramach programu LLP Erasmus na rok akademicki 2012/2013 w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (2.30 MB) - 2012-10-05 12:31:34

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 51/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza AWFiS oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich (1.14 MB) - 2012-10-04 11:15:06

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 50/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania kierownika Studium Języków Obcych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (162.21 kB) - 2012-10-04 11:14:02

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 49/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania kierowników katedr i zakładów na Wydziale Turystyki i rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (375.47 kB) - 2012-10-03 13:33:38

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 48/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (740.25 kB) - 2012-10-03 13:33:13

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 47/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania kierowników katedr i zakładów na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (742.07 kB) - 2012-10-03 13:32:49

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 46/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.00 MB) - 2012-10-03 13:32:14

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 45/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2012/2013 (1.14 MB) - 2012-09-27 13:37:46

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 44/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2012/2012 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia będą odbywać się w podgrupach (1.79 MB) - 2012-09-27 10:03:20

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 43/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (695.89 kB) - 2012-09-27 10:08:18

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 42/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz zlecone nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (852.05 kB) - 2012-09-27 09:58:06

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 41/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. (374.68 kB) - 2012-09-24 13:14:27

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 40/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (555.83 kB) - 2012-09-21 14:25:22

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 39/2012 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany załączników nr 2, 3, 4, 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem Rekto (3.60 MB) - 2012-09-11 13:17:22

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 38/2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie składu Komitetu ds. Organizacji Inauguracji roku akademickiego 2012/2013 (377.48 kB) - 2012-09-07 09:07:46

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 37/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 (370.96 kB) - 2012-09-05 13:33:14

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 36/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Umowy o usługi edukacyjne” na studiach stacjonarnych, prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (2.99 MB) - 2012-09-03 11:11:22

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 35/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za rok 2011 (687.59 kB) - 2012-08-30 14:26:34

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 34/2012 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 32/2012 z dnia 19.07.2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 23/2008 z dnia 14.10.2008 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli sprawujących opiekę nad studentami w miejscu (.. (384.32 kB) - 2012-07-25 10:17:38

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 33/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Rokowań w celu przygotowania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność AWFiS, położonej w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka, składającej się z działek nr 213/3 i nr 57/2, obr. 6 (42.91 kB) - 2012-07-20 09:27:27

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 32/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 23/2008 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli sprawujących opiekę nad studentami w miejscu odbywania praktyki zawodowej i specjalisteczej (20.28 kB) - 2012-07-20 09:13:27

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 31/2012 z dnai 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność AWFiS, położonej w Gdańsku, składającej się z działek w obr. 6 o numerach: 216, 213/9, 213/10, 213/12 i udzialu w (409.26 kB) - 2012-07-12 12:59:31

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 (202.89 kB) - 2012-07-03 11:33:29

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 29/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (240.88 kB) - 2012-07-02 14:29:00

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie składu Komitetu ds. Organizacji Inauguracji roku akademickiego 2012/2013 (294.68 kB) - 2012-06-29 08:16:20

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 27/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 67/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. (6.01 MB) - 2012-06-25 14:50:08

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 26/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2.30 MB) - 2012-06-14 09:32:32

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 25/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 (220.33 kB) - 2012-06-06 10:48:18

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 24/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie kosztów utrzymania i regulaminu pobytu w Ośrodku Sportowo – Szkoleniowym AWFiS Gdańsk w Raduniu (624.90 kB) - 2012-06-06 10:45:14

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 23/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia akronimowych oznaczeń projektów przyjętych do realizacji i realizowanych przez AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego (592.68 kB) - 2012-06-04 11:29:18

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 22/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie klasyfikowania i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.21 MB) - 2012-05-07 11:03:02

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 21/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komsji Konkursowej (149.42 kB) - 2012-04-17 12:40:08

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 20/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie aktualizacji ”Zasad polityki rachunkowości Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku”, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. (495.96 kB) - 2012-04-11 12:43:42

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 19/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie aktualizacji symboli kont analitycznych do kont zespołu „5”, stanowiących załącznik nr 2 do ”Zasad polityki rachunkowości Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu ” (1.13 MB) - 2012-03-27 12:44:00

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 18/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaktualizowania Regulaminu organizacyjnego administracji (209.10 kB) - 2012-03-27 12:42:52

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 17/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.25 MB) - 2012-03-22 12:45:56

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 16/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dni wolnych od pracy (33.44 kB) - 2012-03-21 13:13:03

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 15/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 17/2010 z dn. 26.04.2010 r. ws zmiany Zarządzenia Rektora nr 12/2005 z dn. 25.05.2005 r. ws. wynagradzania za godz. ponadwymiarowe nauczycieli akademickich dla pracowników Akademii (32.61 kB) - 2012-03-19 11:28:44

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 14/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia (337.70 kB) - 2012-03-14 11:42:05

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 13/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 9/2012 z dn. 2.2.2012 r. ws. zasad pobierania i rodzajów opłat pobieranych przez AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniani (40.81 kB) - 2012-03-14 11:40:17

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 12/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 34/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich AWFiS w Gdańsku poczynając od roku akademickiego 2010/2011 (36.46 kB) - 2012-03-06 10:07:07

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 11/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazw zakładów w strukturze organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (302.67 kB) - 2012-02-17 11:23:20

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 10/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. wnioskowania o ordery i odznaczenia państwowe oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (141.62 kB) - 2012-02-14 12:56:18

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 9/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad pobierania i rodzajów opłat pobieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat (842.17 kB) - 2012-02-03 12:27:36

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 8/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich z zakresu nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.64 MB) - 2012-02-03 12:26:27

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 7/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zespołu ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji (110.23 kB) - 2012-02-03 10:06:37

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 6/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 10/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad ochrony informacji niejawnych przy układaniu, opracowywaniu i powielaniu testów (tematów) egzaminacyjnych oraz kodowania prac pisemnych (88.74 kB) - 2012-02-03 07:31:29

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 5/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (323.42 kB) - 2012-02-03 07:33:46

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 4/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 59/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczan (152.42 kB) - 2012-01-17 12:17:29

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 3/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (331.67 kB) - 2012-01-13 15:31:46

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 2/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (288.39 kB) - 2012-01-13 13:48:39

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sporządzenia planu urlopów na rok 2012 oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (601.16 kB) - 2012-01-12 14:00:08

Ilość odwiedzin: 18663
Nazwa dokumentu: 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12 13:53:16
Data udostępnienia informacji: 2012-01-12 13:53:16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-20 14:28:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner